Skip to main content

Aksillær lymfeknudesvulst efter vaccination mod COVID-19

Rikke Bannebjerg Baarts Falkentoft, Mads Radmer Jensen & Peter Hovind

31. jan. 2022
1 min.

En 65-årig kvinde, der var radikalt mastektomeret for venstresidig mammacancer 20 år tidligere, søgte egen læge pga. ubehag nær venstre brystprotese. Ved en objektiv undersøgelse palperedes der en mulig fortykkelse af venstre costa 10-11. Der var mistanke om metastasering af tidligere cancer, og patienten blev henvist i et kræftpakkeforløb. Som led i udredningen blev der foretaget 18F-fluordeoxyglukose-positronemissionstomografi (FDG-PET)/CT. På skanningen sås flere lymfeknuder i højre aksil og supraklavikulært med kraftigt øget metabolisme, som det kan ses ved malignitet. Lymfeknuderne havde dog reaktivt udseende på CT-billederne med bevaret fedthilus. Der var i øvrigt ingen tegn på recidiv. Patienten var otte dage inden FDG-PET/CT’en blevet COVID-19-vaccineret i højre skulder med en mRNA-vaccine. Fundet blev tolket som lokal immunologisk respons på vaccinationen [1]. Efter udrulning af massevaccination mod COVID-19 er samtidige reaktive metabolisk aktive og forstørrede regionale lymfeknuder en vigtig differentialdiagnose at kende til ved mistanke om malign sygdom.

Korrespondance Rikke Bannebjerg Baarts Falkentoft. E-mail: rikke.bannebjerg.baarts.falkentoft@regionh.dk

Publiceret på ugeskriftet.dk 31. januar 2022

Interessekonflikter Der er anført potentielle interessekonflikter. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2022;184:V71100

Referencer

Referencer

  1. Minamimoto R, Kiyomatsu T. Effects of COVID-19 vaccination on FDG-PET/CT imaging: a literature review. Glob Health Med 2021;3:129-33.