Skip to main content

Akut Kirurgi Databasen: Forbedret resultat på alle indikatorer

Databasen blev etableret for at imødekomme stor variation i den regionale kvalitet og høj mortalitet. I indeværende årsrapport er der fremgang på alle procesindikatorer for andet år i træk, og tilsvarende flot nedgang i mortalitet for patientgruppen.

Styregruppens medlemmer: Peter Olsen Svenningsen, Camilla Leidcker, Halfdan Lauridsen, Jakob Burcharth, Karen Vestergaard Andersen, Kristian Aagaard Poulsen, Line Rokkedal Jønsson, Lone Winther Jensen, Marianne Vinbæk, Nicolai Bang Foss, Rasmus Haarup Lie, Rikke Therkildsen, Rune Trangbæk, Thomas Jørgensen, Anne-Kirstine Dyrvig, Henrik Nielsen, Birgitte Rühmann. Interessekonflikter: Ingen.

18. mar. 2024
2 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. september 2022 – 31. august 2023. Akut Kirurgi Databasen fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

I databasens indikatorer følges patienternes vej fra det identificeres, at de har behov for en operation, og indtil målingen af 90-dagesmortalitet. De første indikatorer er således procesindikatorer, der undersøger om patienterne modtager antibiotika, CT-skanning og præoperativ optimering før operationen.

Det undersøges også, hvor hurtigt, de mest akutte patienter opereres, og om de bedøves med epidural. Derefter måler indikatorer på om de særligt sårbare patienter indlægges intermediært med ekstra observation efter operationen. Efter operationen måles også, om patienterne bliver tidligt mobiliserede og om der er taget stilling til ernæring.

Til sidst måles resultatindikatorerne vedr. mortaliteten efter 30 og 90 dage. Mortaliteten er faldende både regionalt og nationalt over de seneste to perioder (13 % til 11 % efter 30 dage og 19 % til 15 % efter 90 dage).

Der har været en imponerende fremgang i f.eks. mobilisering, hvor det for to år siden var registreret at 0,7 % og i år at 29 % er mobiliserede indenfor 24 timer efter operation. Tilsvarende for stillingtagen til ernæring, som er gået fra 0,1 % til 20 % på de samme to år. Fremgangen skyldes sandsynligvis et øget fokus på tidlig indsats og korrekt registrering. Databasen har arbejdet på at gøre registrering til indikatorerne minimal og automatiseret, hvilket fortsat er et mål. Eksempelvis arbejdes der på fremover at udnytte automatisk genererede oplysninger om patientens placering i forskellige afdelinger fra Sundhedsvæsenets Organisationsregister til registrering til indikatorerne vedr. præoperativ optimering og postoperativ intermediær indlæggelse.

Årsagen til den generelle forbedring skal givetvis findes i den store opmærksomhed, afdelingerne har tildelt netop denne patientgruppe i de foregående år. Dette har især været støttet af Lærings- og Kvalitets-Team (LKT) for Akut Kirurgi, som fra 2021 til 2023 har haft fokus på de samme indikatorer, som databasen måler på. Det er tydeligt, at netop patienterne i Akut Kirurgi Databasen har været genstand for klinisk opmærksomhed, hvilket afspejles i de meget flotte resultater, databasen nu finder for andet år i træk.

Årsrapporten har været i kommentering hos alle regioner.