Content area

|
|

Akut pesticidforgiftning - et globalt folkesundhedsproblem

Forfatter(e)
Lektor Flemming Konradsen Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdelingen for International Sundhed
###vp48844-1###Verdenssundhedsorganisationen WHO estimerer, at der på globalt plan årligt forekommer 3 mio. alvorlige, akutte forgiftningstilfælde som følge af eksponeringen for pesticider, og nye undersøgelser viser, at disse forgiftninger medfører mindst 300.000 dødsfald årligt, hvoraf 99% forekommer i lav- og mellemindkomstlande [1]. Størstedelen af dødsfaldene som følge af akutte forgiftninger sker i aldersgruppen 15-35 år og medfører en betydelig socioøkonomisk byrde for de ramte familier og resulterer i et betydeligt antal tabte leveår. Der foreligger endnu ikke præcise estimater fo...
Reference: 
Ugeskr Læger 2006;168(36):3042-3044
Blad nummer: 
Sidetal: 
3042-3044
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Johan Ludvig Reventlow | 19/09
2 kommentarer
af Claus Pommerencke | 18/09
4 kommentarer
af Andreas Gothardt Lundh | 17/09
1 Kommentar
af Bjørn Søeberg | 17/09
33 kommentarer
af Lene Annette Norberg | 15/09
5 kommentarer
af Søren Holm | 14/09
1 Kommentar
af Flemming Frank Madsen | 11/09
1 Kommentar