Content area

|
|

Akut urinretention kan være første tegn på cancer

Dansk registerstudie viser, at første episode af akut urinretention kan være en klinisk markør for uerkendt urogenital, kolorektal eller neurologisk cancer.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Akut urinretention er en smertefuld tilstand på grund af pludselig opstået manglende evne til at lade vandet. Risikoen for at opleve akut urinretention hos en mand i 70’erne er ca. 10%, og den stiger til 30% hos en mand i 80’erne. Et dansk registerstudie forsøger at estimere risikoen for, at førstegangstilfælde af en akut urinretention skyldes en ikkeerkendt kræftsygdom på baggrund af næsten 76.000 akutte sygehushenvendelser i perioden 1995-2017. Forfatterne rapporterer, at især risikoen for at have prostatakræft er høj både ved den akutte henvendelse (ca. 5% fik en ny prostatakræftdiagnose) og i det efterfølgende år. Risikoen for urinvejscancer, genitalcancer hos kvinder og kolorektal og neurologisk cancer var også forhøjet ved selve retentionen og i de efterfølgende tre måneder.

Professor, overlæge Andreas Røder, Afdeling for Urinvejskirurgi, Rigshospitalet, kommenterer: »Det er glædeligt, at en hverdagsproblemstilling bliver taget op i et stort dansk validt registerstudie. Urinretention bliver ofte underspillet i lægevagter og akutmodtagelser, hvor vi som urologer oplever, at patienten i dag knap bliver set af en læge. Det er ikke nyt, at urinretention er et faresignal fra urinvejene, og det bør tages alvorligt. Selvom ætiologien ofte er benign, kan malignitet være en bagvedliggende faktor, og en grundig klinisk undersøgelse bør stadig være grundstenen i den indledende vurdering. Det bliver ofte undervurderet, at urinretention selv ved benign prostatahyperplasi (BPH) et udryk for en truet urinvej. Studiet her viser, at den vigtigste malignitet associeret til urinretention er prostatacancer. Den høje risiko for diagnose i månederne efter akut urinretention rejser dog bekymring om overdiagnostik af tidlig og ubetydelig prostatacancer. Man skal huske på, at alder er den største risikofaktor for både prostatacancer og BPH. Selv blandt 65-79-årige mænd beskriver forfatterne en voldsomt forøget risiko for prostatacancer sammenlignet med det forventede antal i baggrundsbefolkningen, hvilket giver mistanke om, at PSA-måling anvendes uhensigtsmæssigt i denne gruppe patienter«.

Bengtsen MB, Farkas DK, Borre M et al. Acute urinary retention and risk of cancer: population based Danish cohort study. BMJ 2021;375:n2305.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Peter Gjersøe | 21/05
3 kommentarer
af Mia Gall Grandahl | 20/05
1 Kommentar
af Bahast Biuk | 19/05
1 Kommentar
af Jesper Kolbeck | 16/05
3 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 15/05
5 kommentarer
af Jacob Nielsen | 14/05
5 kommentarer
af Thomas Tagmose Thomsen | 13/05
1 Kommentar