Skip to main content

Albumininfusion til dekompenseret levercirrose

Ugentlige albumininfusioner til patienter med levercirrose forbedrer overlevelsen.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Peter Lange, plange@dadlnet.dk

3. jul. 2018
2 min.

Der diagnosticeres hvert år omkring 1.000 nye tilfælde af levercirrose i Danmark. Når en patient udvikler komplikationer som ascites, øsofagusvaricer, leverencefalopati, infektionstendens og hepatisk malnutrition, betegnes tilstanden som dekompenseret cirrose, og overlevelsen er begrænset. En af cirrosens konsekvenser er lav albuminkoncentration i blodet, men det er omdiskuteret, om albumininfusioner kan forbedre langtidsprognosen. En ny randomiseret, men ikkeblindet italiensk undersøgelse sammenligner overlevelse hos 440 patienter med dekompenseret cirrose, som fik enten medicinsk standardbehandling eller samme behandling suppleret med ugentlige infusioner af 40 g albumin. I løbet af den 18 måneder lange opfølgningsperiode observerede forfatterne en 38% lavere risiko for at dø i albumingruppen, som også havde en mindre incidens af infektioner, hyresvigt og mindre behov for udtømning af ascites.

Professor, overlæge Aleksander Krag, OUH og Syddansk Universitet, kommenterer: "Albumin syntetiseres i leveren og udgør både kvantitativt og kvalitativt blodets væsentligste protein. Hos patienter med cirrose og ascites er både den absolutte albuminmængde og den funktionelle albuminkapacitet ofte nedsat. Albumininfusion har længe været en etableret terapiform hos patienter med cirrose og ascites. Infusion af albumin anvendes således i forbindelse med udtømning af ascites samt i kombination med antibiotika eller terlipressin ved behandling af spontan bakteriel peritonitis eller hepatorenalt syndrom. I disse situationer reducerer albumin risikoen for udvikling af nyresvigt og bedrer overlevelsen. Aktuelle studie bygger på denne viden og undersøger effekten ved langtidsbehandling. Der er signifikante effekter på klinisk relevante endepunkter, og resultaterne er overbevisende og entydige, men studiet er udført open-label og uden en placebogruppe. Hvis resultaterne kan reproduceres, er det et gennembrud i behandlingen af denne svært syge og skrøbelige patientgruppe. I Danmark vil flere tusinde potentielt være kandidater til behandlingen, og nærmere anbefaling for klinisk brug i Danmark vil derfor kræve drøftelser i relevante videnskabelige og administrative fora”.

Caraceni P, Riggio O, Angeli P et al. Long-term albumin administration in decompensated cirrhosis (ANSWER): an open-label randomised trial. Lancet, 31. maj 2018 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen