Skip to main content

Alfa7-nikotinreceptorens rolle i kognitiv funktion

Cand.scient. Morten Skøtt Thomsen: FORF.S ADRESSE: Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet, Juliane Mariesvej 24, DK-2100 København Ø. E-MAIL: morten.s.thomsen@nru.dk FORSVARET FINDER STED: den 4. december 2009, kl. 14.00, Dam Auditoriet, Panum Instituttet, København. BEDØMMERE: Niels Vrang, Gary Gilmour og lektor David Woldbye. VEJLEDERE: Henrik Hansen, lektor A nders Hay-Schmidt og Jens D. Mikkelsen.

27. nov. 2009
2 min.

Ph.d.-afhandlingen er udført i samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og NeuroSearch A/S.

Skizofreni og Alzheimers sygdom er blandt andet kendetegnet ved nedsat kognitiv funktion, herunder nedsat opmærksomhed og arbejdshukommelse. Nikotin kan via aktivering af α 7-nikotinreceptoren (nAChR) reducere disse symptomer. Formålet med afhandlingen var at undersøge de cellulære og adfærdsmæssige effekter af aktivering af α 7-nAChR hos gnavere, og afdække neuronale baner, der kan underligge den kognitive forbedring, der er set ved aktivering af denne receptor.

Det vises, at akut systemisk administration af α 7-nAChR-agonister aktiverer limbiske hjerneregioner, især det præfrontale cortex (PFC) og skal regionen af nucleus accumbens (ACCshell) hos rotter.

Derudover påvises tilstedeværelsen af to adskilte neurale systemer, der er årsag til aktivering af henholdsvis PFC og ACCshell. Disse to systemer kan mediere forskellige adfærdseffekter som følge af aktivering af α 7-nAChR.

Det påvises desuden, at α 7-nAChR-agonister kan revertere skizofreni-lignende adfærdsforstyrrelser og normalisere udtrykket af biomarkører i en musemodel for skizofreni. Kombineret med en stærkere effekt af akut α 7-nAChR-aktivering hos unge dyr tyder disse resultater på et potentiale for brug af α 7-nAChR-agonister i tidlig behandling af kognitive symptomer hos skizofrene patienter.