Skip to main content

Allergic contact dermatitis to hair dye ingredients

Cand.pharm. Heidi Søsted: Forf.s adresse: Videncenter for Allergi, Dermatologisk Afdeling K, Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, DK-2900 Hellerup, E-mail: hesos@geh.regionh.dk Forsvaret finder sted den 9. februar 2007, kl. 14.00, Store Auditorium, Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, Hellerup. Bedømmere: Gunhild Lange Skovgaard, Magnus Bruze, Sverige, og Ian White, England. Vejledere: Torkil Menné, Jeanne Duus Johansen og Klaus Ejner Andersen.

22. jan. 2007
2 min.

Undersøgelserne, der ligger til grund for ph.d.-afhandlingen, er gennemført på Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital. Kontaktallergi forårsaget af hårfarveprodukter manifesterer sig klinisk i form af eksem og/eller angioødemlignende reaktioner hos personer, der har farvet hår eller er erhvervsmæssigt eksponeret. På baggrund af disse symptombeskrivelser blev der gennemført en interviewundersøgelse af 4.000 tilfældigt udvalgte voksne danskere. Studiet viste, at 5,3% af de respondenter, der havde farvet hår, havde haft hudsymptomer forenelige med kontakteksem, og at eksponering for hårfarve typisk starter i 16-års-alderen. Hårfarveingrediensen p -phenylendiamin (PPD) anvendes som hovedindikator for kontaktallergi over for hårfarveingredienser. Imidlertid benyttes mange andre farvestoffer i hårfarver. Potensen af samtlige hårfarvestoffer blev derfor analyseret ud fra deres fysisk-kemiske egenskaber (QSAR). Af 229 hårfarveingredienser blev 75% prædikteret at være moderat/stærkt sensibiliserende, heriblandt de mest anvendte ingredienser. En ny lappetestserie blev foreslået. For at forebygge kontaktallergi kan det blive nødvendigt at reducere indholdet af farveallergener til et niveau, hvor de kan tåles af allergikere. Derfor blev en dosis-respons-undersøgelse af PPD gennemført. Tærskelværdien på ryggen for de 10% mest følsomme personer (ED 10 ) var 38 ppm PPD, og der var ikke signifikant forskel i responset mellem ryg, overarm og bag øret.