Skip to main content

Ambulant talkumpleurodese gennem et permanent pleuradræn

Randomiseret undersøgelse af talkumpleurodese gennem et permanent dræn viser dobbelt så høj succesrate sammenlignet med permanent pleuradrænage uden talkum.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

24. apr. 2018
2 min.

Recidiverende malign pleuraeffusion er en hyppig komplikation til mange kræftformer og ses særlig ofte ved lungekræft, brystkræft og pleuralt mesoteliom. I de seneste år har man kunnet hjælpe disse patienter ved at anlægge et permanent tunneleret pleuradræn, så man kan undgå gentagne pleuracenteser og tømme væsken i hjemmet eller ambulant, men uden pleurapunktur. En ny randomiseret placebokontrolleret undersøgelse analyserer effekten af instillation af talkumopløsning igennem det permanente dræn for at fremkalde pleurodese, således at de recidiverende pleuraeffusioner ophører. Succesraten var 43% i talkumgruppen og 23% i placebogruppen, som fik instilleret saltvand igennem drænet. Patienterne med talkum havde også færre symptomer og en bedre sygdomsrelateret livskvalitet.

Overlæge Thomas Ringbæk, Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre Hospital, kommenterer: "Resultaterne af undersøgelsen er svære at indpasse i behandlingsalgoritmen for symptomgivende malign pleuraansamling. Permanente dræn foretrækkes frem for TP [talkumpleurodese], hvis man ikke kan opnå fuldt udfoldet lunge, eller hvis patienten ikke ønsker TP, der kræver nogle dages indlæggelse. I studiet har man inkluderet patienter, der opfylder kriteriet for TP, men som ikke ønskede indlæggelse. I studiet anvendte man en sjældnere udtømning af pleuravæsken end vanligt, og det kan muligvis forklare, at succesraten for spontan pleurodese kun var 23% mod ca. 50% i andre studier af permanent dræn. Hvis vi tager de 50% som udgangspunkt, kan man overveje at afvente effekten af permanent dræn, før man tillægger TP. Andre studier har fundet en succesrate på 60-90% ved TP alene, så selvom indgrebet kræver indlæggelse, må det anses for at være et godt alternativ til kombinationen af permanent dræn + TP uden indlæggelse, og måske er dette forklaringen på, at hvert center i dette studie kun kunne inkludere ca. to patienter om året”.

Bhatnagar R, Keenan EK, Morley AJ et al. Outpatient talc administration by inndwelling pleural catheter for malignant effusion. N Engl J Med 2018;378:1313-22.

Interessekonflikt ingen.