Skip to main content

Anfaldsmedicinering ved moderat og svær astma

Patienter med moderat til svær astma oplever færre eksacerbationer ved anvendelse af en kombination af korttidsvirkende beta-2-agonist plus inhalationssteroid som anfaldsmedicin frem for korttidsvirkende beta-2-agonist alene.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

30. aug. 2022
2 min.

Astma behandles traditionelt med både fast forebyggende medicin og anfaldsmedicin. Mens den forebyggende behandling typisk består af inhalationssteroid (ICS) ofte kombineret med en langtidsvirkende beta-2-agonist (LABA), består den akutte behandling af korttidsvirkende beta-2-agonist (SABA). Nyere studier har dog vist, at patienter, som bruger ICS-formoterol (LABA med hurtigt indsættende effekt)-kombinationen som forebyggende behandling, med fordel også kan anvende denne kombination til anfaldsbehandling og opnår herved en reduktion af eksacerbationsrisikoen. I et nyt studie sammenlignes effekt af en nyudviklet ICS-SABA-astmaspray (budesonid-salbutamol) over for salbutamol alene til patienter med moderat til svær astma med tendens til eksacerbationer. Studiet omfatter over 3.000 patienter, som blev rekrutteret på 295 centre verden over. Deltagerne fik forskellige typer forebyggende behandling, som ikke blev ændret i forbindelse med studiets start. Der var tre behandlingsarme baseret på typen af anfaldsbehandling: SABA alene, ICS-SABA med højere dosis af budesonid (160 µg) og ICS-SABA med lavere dosis af budesonid (80 µg). Sammenlignet med SABA alene havde patienterne i højdosisbudesonidgruppen 26% lavere risiko for eksacerbation (p = 0,001), mens risikoen for eksacerbation var 16% lavere (p = 0,052) i lavdosisgruppen. Højdosis-ICS-SABA-gruppen rapporterede en forekomst af oral candidiasis på 1,0% sammenlignet med 0,9% i lavdosisgruppen og 0,5% i SABA alene-gruppen, hvor der også var lavere forekomst af hæshed.

Professor emeritus, overlæge Peter Lange, Medicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: »Dette er et velgennemført studie, som bekræfter, at timing af ICS spiller en vigtig rolle for forebyggelsen af eksacerbationer, og at anvendelsen af øget dosis ICS kan reducere risikoen blandt patienter med høj eksacerbationsrisiko. På nuværende tidspunkt er ICS-SABA-kombinationen dog ikke markedsført, og man kan også diskutere, om ICS-SABA reelt har nogen fordele frem for ICS-formoterol, som også kan anvendes i forebyggende øjemed. Studier understreger dog, at vi snart vil råde over flere muligheder end tidligere, når vi skal skræddersy behandlingen til den enkelte patient med astma«.

Papi A, Chipps BA, Beasley R et al. Albuterol-budesonide fixed-dose combination rescue inhaler for asthma. N Engl J Med. 2022;386(22):2071-2083.

Interessekonflikter: PL har deltaget i advisory boards og undervist for og modtaget forskningsmidler fra AstraZeneca, Boehringer Ingelheim og GSK.