Skip to main content

Ansigtsmasker og fysisk afstand for at forhindre transmission af virus

Både brug af ansigtsmasker og øgning af den fysiske afstand mellem personer ser i observationsstudier ud til at reducere smittespredning.

Illustration: NIAD-RML
Illustration: NIAD-RML
29. jun. 2020
02 min

Under COVID-19-epidemien har betydningen af personlige værnemidler og den fysiske afstand mellem den smittede og den potentielle modtager af smitten været debatteret heftigt. Et systematisk review og metaanalyse baseret på 172 studier og 44 komparative studier, som inkluderer både SARS-CoV-2, SARS-CoV og MERS-CoV som infektiøse agenser, er for nylig blevet publiceret. Ingen randomiserede forsøg blev identificeret. Vedrørende effekten af fysisk afstand faldt den absolutte risiko for infektion fra 12,8% ved kontakt under 1 m til 2,6% ved over 1 m i afstand. Brugen af ansigtsmasker i forbindelse med kontakt til inficerede patienter var associeret til betydelig risikoreduktion både generelt og især i hospitalsmiljø (ca. 70% reduktion). Såkaldte N95-masker var mere effektive til at begrænse smitten sammenlignet med andre kirurgiske masker. Overlæge klinisk lektor Christian Søborg, Infektionsmedicinsk Sektion, Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: »Dette systematiske review fra Lancet er velkomment, men da ingen af de inkluderede undersøgelserne er randomiserede kliniske trials, er der naturligvis risiko for bias. Tendensen er dog den samme for alle studier, uafhængigt af det undersøgte infektiøse agens. Fysisk afstand over 1 m og brug af personlige værnemidler, herunder ansigtsmasker, både ude i samfundet og på hospitalet, er effektiv. En svaghed ved studiet er dog, at der ikke tages højde for det aktuelle smittetryk i det land, der undersøges, som nok vil have betydning for f.eks. maskers effektivitet uden for hospitalet, hvor lande med aktuelt højt smittetryk vil have større gavn end lande med lavt smittetryk. Endelig skal effekten af den sociale stigmatisering i det offentlige rum kunne opvejes af en betydelig risikoreduktion ved at bære ansigtsmaske. Et kompromis kunne være, at man kun benyttede ansigtsmasker i situationer ved uundgåelig tæt kontakt, som f.eks. i kollektive transportmidler. Det nye studie styrker argumenterne for at holde afstand og bruge ansigtsmasker, men vi venter dog fortsat på de første randomiserede forsøg for at få en endelig afklaring«.

Chu DK, Akl EA, Duda S et al. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2020;395:1973–87.

Interessekonflikter: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen