Skip to main content

Antibiotic stewardship kombineret med infektionshygiejne mindsker forekomsten af multiresistente bakterier

En metaanalyse viste, at en kombination af antibiotic stewardship og infektionshygiejne halverede forekomsten af multiresistente bakterier og Clostridium difficile-infektioner.

Redigeret af Thomas Benfield, tlb@dadlnet.dk
31. aug. 2017
02 min

Antallet af resistente mikroorganismer og deraf følgende infektioner med resistente bakterier og virus er stigende lokalt og globalt. Resistensproblematikken anses som værende relativt lille i Danmark, men er dog også i vækst her. Bekæmpelsen af resistensproblemer er en multidisciplinær opgave. Antibiotic stewardship-programmer (ASP) kan reducere forbruget af antibiotika og sænke hospitalsudgifterne. Hidtil har man ikke vidst, om interventionen var i stand til at reducere forekomsten af resistente bakterier. I en metaanalyse har Baur et al vist, at ASP var forbundet med en reduktion i antallet af både infektioner og koloniseringer med multiresistente bakterier. Reduktionen var størst for multiresistente gramnegative bakterier (51%), extended spectrum-betalaktamaseproducerende gramnegative bakterier (48%), methicillinresistente Staphylococcus aureus (37%) og Clostridium difficile-infektioner (CDI) (32%). Cyklisk brug af antibiotika var forbundet med den største effekt, fulgt af auditering og feedback og endelig af begrænsninger i brugen af antibiotika. Derimod havde implementering af kliniske retningslinjer og fokus på forbruget af enkelte antibiotikagrupper ingen effekt. Det var interessant, at reduktionen var betydeligt større, når infektionsrådgivning blev kombineret med infektionshygiejniske tiltag. Navnlig håndhygiejnetiltag syntes at være gavnlige.

Overlæge Magnus Arpi, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, vurderer: »Relevant artikel med vigtige resultater. Forskellige indsatser var effektive, hvor audit med feedback og restriktion har vist god effekt i Danmark. Den signifikante reduktion af resistente bakterier og CDI er opmuntrende. Der sås en kraftigere reduktion af resistente bakterier ved at kombinere ASP med infektionshygiejniske tiltag, især håndhygiejne. Denne synergieffekt er nok det vigtigste resultat fra analysen og skal tænkes ind i fremtidige interventioner. Artiklens svaghed er den betydelige heterogenitet mellem de inkluderede studier. Brug af standardiserede data og korrekt metodevalg indskærpes. Vi er nået langt på dette område herhjemme. I de seneste år er der sket en opgradering af antibiotikaindsatsen: Sundhedsstyrelsens vejledning (2012), RADS/Medicinrådets Fagudvalg vedr. Antibiotika (2016), Nationalt Lærings- og Kvalitetsteam for Antibiotika (2017) og National Handleplan for Antibiotika (2017). Vi er godt på vej, men en stor og kompliceret arbejdsindsats venter forude«.

Baur B, Gladstone BP, Burkert F et al. Effect of antibiotic stewardship on the incidence of infection and colonisation with antibiotic-resistant bacteria and Clostridium difficile infection: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 16. jun 2017.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

Referencer

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen