Skip to main content

Antibiotika til nyfødte på mistanke om neonatal sepsis

Brugen af en webbaseret algoritme, Neonatal Early-Onset Sepsis Calculator, reducerede signifikant antibiotikaforbruget ved mistanke om tidligt indsættende neonatal sepsis.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

30. mar. 2020
2 min.

Sepsis er en relativt hyppig komplikation hos nyfødte, i særdeleshed hos præmature. Selv om symptomerne er relativt uspecifikke, er tilstanden yderst alvorlig. Hvert år iværksættes der derfor mange behandlinger med bredspektret intravenøst givet antibiotikum på mistanke om tidligt indsættende sepsis (EOS), som defineres som sepsis med symptomdebut inden for 72 timer post partum. I et nyt systematisk review har man undersøgt, om forbruget af antibiotika kunne reduceres ved anvendelse af en webbaseret algoritme, Neonatal Early-Onset Sepsis Calculator (EOSC) ((http://kp.org/eoscalc), der er udviklet af sundhedsorganisationen Keiser Permanente i USA. Algoritmen er baseret på karakteristika hos både mor og barn, herunder feber, tid siden vandafgang og bakteriuri med gruppe B-streptokokker hos moderen. Forfatterne konkluderede, at antibiotikaforbruget kan reduceres med ca. 45% ved EOSC-vejledt behandling sammenlignet med vanlig klinisk praksis.

Overlæge Lise Aunsholt, Neonatalklinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet, kommenterer: »Med en Neonatal Early-Onset Sepsis Calculator kan man ifølge dette systematiske review og metaanalyse reducere empirisk brug af antibiotika med 45% uden øget risiko for senpræmature og mature nyfødte. Studiet er velgennemført med i alt 354 identificerede potentielle artikler, hvoraf 13 opfyldte de protokollerede inklusionskriterier. Alle blev vægtet i forhold til heterogenitet, bias (ved hjælp af CHARMS) og evidens (i henhold til GRADE). Majoriteten af studierne er udført som before and after-implementeringen af EOSC, ingen er randomiserede, og de fleste er fra USA. EOSC er et lettilgængeligt redskab, som kræver, at man kender afdelingens incidens af EOS og de maternelle informationer, som algoritmen er baseret på. Redskabet baseres på dyrkningspositiv EOS, hvilket er mindre hyppigt forekommende blandt danske nyfødte end blandt nyfødte i USA. EOSC reducerede i særlig grad antibiotikaforbruget i de tilfælde, hvor den nyfødte havde været eksponeret for chorioamnionitis (56%), men som forfatterne anfører, finder man den væsentligste reduktion på afdelinger, hvor man i forvejen har et højt antibiotikaforbrug. Positivt er det, at kalkulatoren kan benyttes af såvel den uerfarne som den erfarne kliniker med et ensartet resultat til følge, og at den ikke førte til øget risiko for at overse sepsis. Det er dog vigtigt at bemærke, at antibiotikaforbruget er størst til de meget præmature børn og hos denne gruppe er kalkulatoren ikke valideret«.

Achten NB, Klingenberg C, Benitz WE et al. Association of use of the Neonatal Early-Onset Sepsis Calculator with reduction in antibiotic therapy and safety. JAMA Pediatrics 2019;173:1032-40.

Interessekonflikter: ingen.