Skip to main content

Antifibrinolytisk behandling umiddelbart før og efter kirurgi mindsker blødningsrisiko

Blødning er en kendt komplikation i forbindelse med kirurgi. Et nyt studie har undersøgt, om behandling med et velkendt antifibrinolytikum (tranexamsyre) før og efter kirurgi mindsker blødningsrisikoen op til 30 dage efter proceduren.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

21. maj 2022
2 min.

Forebyggelse af såvel blødning som trombose ved kirurgiske procedurer har stor relevans for det samlede forløb. Et velkendt lægemiddel ved blødning er tranexamsyre, som hæmmer fibrinolysen. Et RCT omtalt som POISE-3 med næsten 10.000 patienter viser, at 1 g tranexamsyre umiddelbart før non-hjertekirurgi og ved afslutning af proceduren nedsætter risiko for perioperativ blødning og medfører ikke tydelig øget risiko for trombose.

Overlæge, ph.d. Jakob Stensballe, lægefagligt ansvarlig for Region H’s Blødningsvagt, Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet, kommenterer: Tranexamsyre (TXA) må betegnes som et globalt hæmostatisk lægemiddel til brug for blødende patienter. Siden opfindelsen i 1950’erne har det været undersøgt i mere end 300 RCT’er i mere end 300.000 patienter og over årene vist gavnlig effekt ved tilskadekomst, traumatisk hjerneskade, post partum-blødning, kirurgi og i et flertal af patienter med hæmoragisk diatese. POISE-3 er det seneste højkvalitetsstudie med dansk deltagelse, som viser, at TXA reducerer perioperativ blødning defineret ved livstruende blødning, »major bleeding« eller blødning i kritisk organ, fra 11,7% til 9,1% (hazard ratio (HR) 0,76; 95% konfidens-interval (KI): 0,67-0,87). Effekten antog en absolut difference på −2,6 % (95% KI: −3,8 - −1,4), og denne forskel blev primært båret af »major bleeding« og færre patienter, som modtog første SAGM-transfusion. POISE-3 undersøgte flere typer non-hjertekirurgi hos patienter med gennemsnitsalder på ca. 70 år og med kardiovaskulære risikofaktorer, og derudover havde > 25% af patienterne aktiv cancer. Derfor understøtter POISE-3-studiet igen også sikkerheden af TXA, som her blev nøje undersøgt uden fund af øget risiko for tromboemboli eller hjertemuskelskade (14,2% versus 13,9%; HR 1,02; 95% KI: 0,92-1,14).

Det er altså nu, vi skal sikre, at TXA indtænkes som del af vores standard for perioperativ håndtering af alle blødende patienter. Blødningen kan være mindre (i kritisk organ eller område) eller større med risiko for transfusioner eller bare risiko for at modtage den første SAGM-transfusion. Kan anvendes til de fleste uden risiko, herfra dog undtaget patienter med aktiv tromboembolisk sygdom. Der er gavn at hente med TXA. Det er tid nu!

Devereaux PJ, Marcucci M, Painter TW et al. Tranexamic acid in patients undergoing noncardiac surgery. N Engl J Med. 2022; published online.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen