Skip to main content

Antiinflammatorisk behandling af aterosklerose ser ud til at have effekt

Canakinumab, som er et monoklonalt antistof rettet mod det inflammatoriske signalstof interleukin (IL)-1 beta, reducerede kardiovaskulære komplikationer hos patienter med tidligere AMI og forhøjet CRP.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

10. okt. 2017
2 min.

Eksperimentelle og epidemiologiske undersøgelser tyder på, at inflammatoriske processer spiller en vigtig rolle i progressionen af aterosklerose. Et nyt studie (CANTOS) undersøger, om specifik antiinflammatorisk behandling til patienter med tidligere AMI og forhøjet højsensitivitet (hs)-CRP (> 2 mg/l) kan nedsætte risikoen for nye myokardieinfarkter, apopleksi og kardiovaskulær død. Over 10.000 patienter blev randomiseret til enten placebo eller til tre forskellige doser af det monoklonale antistof canakinumab, som modvirker effekter af IL-1 beta. Canakinumab blev givet ved subkutan injektion hver tredje måned. Selv om behandlingen ikke nedsatte blodlipider, var medicinen i de to højeste doseringer efter små fire år signifikant associeret til en ca. 15% lavere risiko for de kardiovaskulære endepunkter.

Professor, overlæge Peter Riis Hansen, Herlev og Gentofte Hospital, kommenterer: »CANTOS-undersøgelsen cementerer ,inflammationshypotesen’ for aterotrombotisk sygdom. Det er velkendt, at statiner har antiinflammatoriske effekter og virker bedst hos patienter, der opnår reduktion af både LDL-kolesterol og inflammationsmarkører. Men mange patienter får jo AMI trods behandling med statiner, og meget tyder på, at inflammation bidrager til denne ,residuale’ risiko. Det bekræftes nu af CANTOS, hvor hæmning af IL-1 beta med canakinumab havde effekt som sekundærforebyggelse hos patienter med tidligere AMI og forhøjet hsCRP, hvoraf de fleste blev aggressivt behandlet med statiner. Effekten var størst hos patienter, som fik mest udtalt reduktion af CRP, og disse patienter udgør derfor den oplagte målgruppe for behandlingen, mens en absolut risiko-reduktion på 0,64% i den samlede studiepopulation ellers giver et ædrueligt number needed to treat på hele 156. Der var flere fatale infektioner i canakinumab-gruppen, men uændret mortalitet og markant reduktion af dødeligheden pga. cancer, specielt lungecancer. CANTOS rejser mange spørgsmål, men viser, at vi inden for præventiv kardiologi skal til at tænke på residual inflammatorisk risiko. Igangværende undersøgelser med f.eks. lavdosismethotrexat vil afklare, om denne type behandling bør supplere de velkendte antiinflammatoriske effekter af rygestop, motion og vægttab«.

Ridker PM, Everett BM, Thuren T et al. Antiinflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease. N Engl J Med 27 aug 2017 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: PRH har deltaget i kongresser betalt af Abbott.