Skip to main content

Antiinflammatorisk behandling med colchicin efter myokardieinfarkt

Sammenlignet med placebo reducerede colchicin risikoen for apopleksi mv.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

19. dec. 2019
2 min.

Selv om betydningen af inflammation for aterosklerotisk sygdom er sandsynliggjort af en række eksperimentelle og observationelle studier, indgår antiinflammatorisk behandling ikke i de kliniske retningslinjer for forebyggelse og behandling af hjerte-kar-sygdom. I en ny canadisk dobbeltblindet, randomiseret undersøgelse har man sammenlignet effekt og sikkerhed af colchicin over for placebo hos 4.745 patienter, som inden for de seneste 30 dage havde haft et akut myokardieinfarkt. Studiet viste, at colchicin signifikant reducerede risikoen for et komposit kardiovaskulært endepunkt (ca. 23% risikoreduktion), som omfattede død af kardiovaskulær sygdom, genoplivet hjertestop, nyt myokardieinfarkt, apopleksi og akut indlæggelse for angina, som medførte revaskularisering. Især risikoen for apopleksi og indlæggelse for angina blev reduceret markant (hazard ratio (HR): 0,3 (95% konfidens-interval (KI):0,1-0,7) og HR: 0,5 (KI: 0,3-0,8)).

Overlæge professor Peter Riis Hansen, Hjertemedicinsk Afdeling, Gentofte Hospital, kommenterer: »Denne såkaldte COLCOT-undersøgelse med colchicin er et spændende supplement til CANTOS-studiet fra 2017, hvor antiinflammatorisk behandling med monoklonalt antistof imod interleukin-1β nedsatte plasmaniveauet af højsensitiv-C-reaktivt protein (P-hsCRP) og reducerede risikoen for kardiovaskulære komplikationer hos patienter med tidligere myokardieinfakt. I CANTOS-studiet fandt man let øget risiko for fatale infektioner, hvilket ikke blev set med lavdosis colchicin i COLCOT. Colchicin medførte dog ikke et fald i P-hsCRP, og skønt ikke mindst nedsættelsen af risikoen for apopleksi var betydelig, reducerede colchicin ikke risikoen for død eller myokardieinfarkt. Selvom behandlingen er billig og godt tålt, er det derfor for tidligt at anbefale colchicin som sekundærprofylakse efter myokardieinfarkt. Disse data understreger dog, at residualinflammation er en risikofaktor hos mange af disse patienter på trods af intensiv behandling af de traditionelle risikofaktorer. Forhøjelse af P-hsCRP og P-niveauet af visse inflammatoriske cytokiner synes at afspejle denne risiko og kan måske anvendes til udvælgelse af patienter, der har mest gavn af målrettet antiinflammatorisk behandling«.

Tardif JC, Kouz S, Waters DD et al. Efficacy and safety of low-dose colchicine after myocardial infarction. N Engl J Med 16. nov 2019 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.