Skip to main content

Antimicrobial effects of selected non-antibiotics on sensitivity and invasion of gram-positive bacteria

Læge Oliver Hendricks: Forf.s adresse: Afdeling for Forskning, Sønderborg Sygehus, Sydvang 1, DK-6400 Sønderborg. E-mail: hendricks@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 26. januar 2007. Bedømmere: Uffe Holmskov, Mogens Kilian og Glenn Kaatz , USA. Vejledere: Hans Jørn Kolmos, Jette E. Kristiansen og Niels Rüdiger .

2. feb. 2007
2 min.

Ph.d.-afhandlingen bygger på eksperimentelt arbejde udført ved Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og Afdeling for Forskning, Sønderborg Sygehus og Odense Universitetshospital, samt Klinisk Mikrobiologisk og Virologisk Institut, Kiels Universitet, Tyskland, i perioden november 2002-oktober 2005.

Infektioner med multiresistente bakterier er et alvorligt problem, både behandlingsmæssigt og epidemiologisk. Afhandlingen fokuserer på den antimikrobielle effekt af kemiske forbindelser, der har affinitet til nervesystemet. Antimikrobielle egenskaber af udvalgte psykofarmaka er undersøgt, mhp. at bestemme MIC over for antibiotikafølsomme og -resistente grampositive bakterier. Kombinationen af antibiotika med de valgte neurotrope stoffer udviste en signifikant synergi, uafhængig af om det drejede sig om β -lactam, makrolid eller glykopeptidresistens i de enkelte isolater. Endvidere er de neurotrope stoffers virkning undersøgt i en celle-model. Undersøgelserne viste en signifikant nedsættelse af den bakterielle invasion i de undersøgte humane epitelcellelinjer (A-549, HCT-8, T-24).

Studierne har bidraget med ny viden om især phenothiazin-derivaternes virkning på grampositive bakterier og disse lægemidlers virkning på basale genetiske og transport-mekanismer.

De undersøgte lægemidler samt nye stereo-isomere analoger kan forventes at have betydning ved behandlingen af infektioner forårsaget af multiresistente bakterier.