Content area

|
|

Antinociceptive mechanisms in chronic tension-type headache

Forfatter(e)
Læge Kim Lindelof: FORF.S ADRESSE: Fjordvej 14, DK-4000 Roskilde. E-mail: lindelof@dadlnet.dk. FORSVARET FINDER STED: den 18. november 2009, kl. 14.00, Auditorium A, Glostrup Hospital, Glostrup. BEDØMMERE: Steen Gregers Hasselbalch, Flemming W. Bach og Antoon De Laat , Belgien. VEJLEDERE: Rigmor Jensen og Lars Bendtsen .

###56969f01###

Denne ph.d.-afhandling er baseret på tre studier udført på Dansk Hovedpine-center, Glostrup Hospital. Formålet har været at undersøge kroniske spæn-dingshovedpinepatienters evne til at hæmme smerte og hermed at søge at afdække patofysiologien bag denne hyppige sygdom.

NMDA-antagonisten, memantin, blev undersøgt som profylaktisk behandling af kronisk spændingshovedpine i et dobbeltblindet, placebokontrolleret, overkrydsningsstudie, hvor 40 patienter blev inkluderet. På den primære effektparameter, hovedpineindeks (intensitet × varighed) var der ingen forskel mellem memantin og placebo.

Hos patienter med kronisk spændingshovedpine og matchede raske kontrolpersoner blev smerteopfattelsen og blinkrefleksen undersøgt i to studier. Før, under og efter infusion af hypertont saltvand i et studie og ved repetitive elektriske stimuli i et andet. Begge disse studier viste, at hovedpinepatien-terne er mere følsomme for smertestimuli end raske kontrolpatienter. Hos både raske og hovedpinepatienter kunne smerten reduceres med ca. 25% efter repetitive elektriske stimuli. Dette giver anledning til, at repetitive elektriske stimuli bør undersøges som et potentielt behandlingstilbud til patienter med kronisk spændingshovedpine.

Ph.d.-afhandlingen bidrager til forståelsen af sygdommen kronisk spændingshovedpine og afdækker potentielt mulige behandlingstiltag som NMDA-receptorantagonister og smertehæmning induceret ved repetitive elek-triske stimuli.

Reference: 
Ugeskr Læger 2009;171(46):
Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar