Skip to main content

Antistoffer mod SARS-CoV-2 beskytter mod infektion og bærertilstand

IgG-antistoffer i blodet hos engelske hospitalsansatte var associeret til betydelig lavere risiko for infektion i efterfølgende seks måneder.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

12. jan. 2021
02 min

Sammenhæng mellem tilstedeværelse af antistoffer mod SARS-CoV-2 og risikoen for efterfølgende COVID-19 er ikke velbelyst. Et nyt studie med ca. 12.500 engelske hospitalsansatte relaterer tilstedeværelse af IgG-antistoffer til risikoen for at udvikle klinisk sygdom og for at blive fundet positiv for SARS-CoV-2 ved podning med PCR-test. I alt 11.364 ansatte uden antistoffer og 1.265 ansatte med IgG-antistoffer blev fulgt i op til 31 uger. Der blev kun registreret to tilfælde af positiv PCR-test i gruppen med antistoffer, hvor begge personer var asymtomatiske, mens der i gruppen uden antistoffer blev registreret 223 medarbejdere positive for SARS-CoV-2, hvoraf 100 var asymptomatiske (påvist ved screening), mens 123 havde klinisk sygdom.

Professor Kasper Iversen, Københavns Universitet og Herlev og Gentofte Hospital kommenterer: »I dette store engelske studie testede man 12.541 ansatte på hospitalerne i Oxford i slutningen af marts 2020. Studiet er interessant, blandt andet fordi der er lavet et tilsvarende studie i Region Hovedstaden og Region Midtjylland henholdsvis en og to måneder senere, hvilket giver mulighed for at sammenligne danske og engelske forhold. Man fandt i det engelske studie, at 9,4% af de ansatte havde antistoffer mod spikeproteinet i SARS-CoV-2. Dette tal er mere end dobbelt så højt som den prævalens, der blev fundet i de danske studier. Det virkelig interessante var, at man fulgte deltagerne i op til seks måneder for at se, om de senere blev reinficeret. Det gjorde heldigvis kun meget få (to af 1.177 mod 223 af 11.364 blandt de antistofnegative). Begge de reinficerede havde få eller ingen symptomer i forbindelse med den nye infektion, og den tidligst udviklede reinfektion var efter 190 dage. Så til trods for at der har været frygt for kun kortvarig immunitet efter COVID-19, specielt hvis man havde få eller ingen symptomer, fortæller dette studie os, at der er en høj grad af immunitet efter COVID-19, og at denne immunitet holder i hvert fald i seks måneder«.

Lumley SF, O’Donnell D, Stoesser NE et al. Antibody status and incidence of SARS-CoV-2 infection in health care workers. N Engl J Med (online 23. dec 2020)

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen