Content area

|
|

Anvendelse af fokusgruppeinterview inden for sundhedsvidenskab

Forfatter(e)
Anne Kjærgaard Danielsen1 & Lene Spanager2 1) Center for Perioperativ Optimering, Gastroenheden, Herlev Hospital 2) Dansk Institut for Medicinsk Simulation, Herlev Hospital
###vp12110598-1######vp12110598-2###Fokusgruppeinterview er en kvalitativ forskningsmetode, hvor intervieweren lægger specifikke spørgsmål om et emne eller et problem ud til drøftelse i en gruppe af informanter (som deltagerne kaldes). Oprindeligt er fokusgruppeinterview opstået inden for samfundsvidenskaberne og blev i 1920'erne indført som en metode til markedsundersøgelser af forbrugerpræferencer. Fokusgrupper giver, i modsætning til individuelle interview, mulighed for at udnytte samspillet mellem informanterne. Fokusgruppeinterview anvendes ofte til at opnå viden, som vanskeligt kan ...
Reference: 
Ugeskr Læger 2012;174(19):1298-1302
Blad nummer: 
Sidetal: 
1298-1302
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side