Content area

|
|

Apgarscore og neonatale komplikationer

Selv ganske let nedsat apgarscore 5-10 min efter fødslen er associeret til øget neonatal sygelighed.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Apgarscoring af nyfødte omfatter vurdering af hudfarve, respiration, muskeltonus, puls og reflekser 1, 5 og 10 min efter fødslen. Hvert punkt giver to point, og den normale score er 10. Det er velkendt, at en score < 7 er associeret til neonatale komplikationer og til dårlig neuromotorisk udvikling på sigt. Et nyt svensk studie undersøger, om en lettere nedsat apgarscore – dvs. på 7-9 hos børn uden misdannelser, som er født til terminen – er associeret til øget risiko for komplikationer. Forfatterne finder blandt andet, at risikoen for respiratorisk distress (RD) hos børn med apgarscore på 9 efter 10 min var ca. 12 gange højere sammenlignet med børn med en score på 10.

Overlæge Bo Mølholm Hansen, Herlev og Gentofte Hospital, kommenterer: ”Studiet beskriver ikke interventioner, og man kan derfor ikke se, om en given apgarscore er med eller uden behandling, hvilket kan have betydning for tolkningen af data.

På individniveau kan det være lidt svært at finde den kliniske relevans af studiet. RD hos mature børn debuterer oftest i minutterne efter fødslen. Respiration og farve indgår i scoren, og på den måde er det ikke overraskende, at børn, der indlægges med RD, oftere har apgarscore 7-9, samt at associationen bliver gradvist stærkere i løbet af de første 10 min. Der er således over 50% af børnene med apgarscore 7 efter 10 min, der får diagnosen RD – en tilstand, som er associeret med neonatal infektion og hypoglykæmi, hvilket må bidrage til de øvrige associationer mellem score og neonatal morbiditet. På populationsniveau synes studiet anderledes relevant. Apgarscore bruges til at beskrive det nyfødte barns kliniske tilstand og anvendes ofte som monitorering på populationsniveau. Apgarscore indgår således som markør for komplikationer ved fødsler. I Danmark rapporteres apgarscore efter 10 min ikke rutinemæssigt, selvom associationen med neurologiske senfølger er signifikant stærkere end ved 5 min. Man kunne overveje rutinemæssig registrering af apgarscore efter 10 min og anvende score 7-9 som en simpel og lettilgængelig monitorering af neonatal morbiditet”.

Razaz N, Cnattingius S, Joseph KS. Association between Apgar scores of 7 to 9 and neonatal mortality and morbidity: population based cohort study of term infants in Sweden. BMJ 2019;365:I1656.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer