Skip to main content

Aplasia cutis på nyfødt med komplet opheling inden for to uger

Mads Sylvest Jensen1, Grethe Schmidt2 & Jeppe Sylvest Angaard Nielsen1

18. sep. 2023
2 min.

På en nyfødt fandtes et 11 × 12 mm sår occipitalt i midtlinjen kaudalt for den trekantede fontanelle. Barnet var født maturt efter en ukompliceret graviditet. UL-skanning viste mulig mangel på underliggende kraniedække og mulig duradefekt. MR-skanning viste kutan og mulig ossøs defekt med indtryk af duradækning over upåfaldende sinus sagittalis. Barnet blev konservativt behandlet, og såret helede spontant efter to uger.

Aplasia cutis congenita er en sjælden medfødt hudsygdom karakteriseret ved mangelfuld udvikling af dermis og epidermis. Tilstanden ses hos ca. tre ud af 10.000 nyfødte [1]. Underliggende defekter i knoglevævet forekommer, og om end forandringerne typisk er lokaliseret omkring vertex, ses de også på truncus og ekstremiteter [2, 3]. Defekten ses oftest isoleret hos ellers raske børn, men kan også findes i kombination med misdannelser i andre organsystemer [4]. Standardudredning er UL-undersøgelse, og hvis denne giver mistanke om knogledefekt, da MR-skanning inden for første leveuge. Behandlingen er oftest konservativ, men større defekter behandles kirurgisk [5]. Komplikationer i forbindelse med tilstanden er oftest infektioner, hvor man tidligt bør overveje, om der er lokal spredning og meningitis.

Korrespondance Jeppe Sylvest Angaard Nielsen. E-mail: Jeppe.Sylvest.Angaard.Nielsen@regionh.dk

Publiceret på ugeskriftet.dk 18. september 2023

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2023;185:V71197

Referencer

  1. Blionas A, Giakoumettis D, Antoniades E et al. Aplasia cutis congenita: two case reports and discussion of the literature. Surg Neurol Int. 2017;8:273.
  2. Sathishkumar D, Ogboli M, Moss C. Classification of aplasia cutis congenita: a 25‐year review of cases presenting to a tertiary paediatric dermatology department. Clin Exp Dermatol. 2020;45(8):994-1002.
  3. Amaaoune F, Chakiri R. Congenital cutaneous aplasia of the limbs: a case report. Ann Med Surg (Lond). 2022;76:103496.
  4. Schierz IAM, Giuffrè M, Del Vecchio A et al. Recognizable neonatal clinical features of aplasia cutis congenita. Ital J Pediatr. 2020;46(1):25.
  5. Rogvi RE, Sommerlund M, Vestergaard ET. Aplasia cutis congenita. Ugeskr Læger. 2014;176:V09140483.