Content area

|
|

Appetit og vægt hænger sammen i den tidlige barndom

Foto: Colourbox.
Forfatter(e)
Redigeret af Jacob Pontoppidan Thyssen, jacob.pontoppidan.thyssen@regionh.dk

> JAMA Pediatrics

Betydningen af appetit for udviklingen af fedme har længe været diskuteret. Man kan bl.a. vurdere appetit ud fra den grad, hvormed individet stimuleres til fødeindtag ved eksponering for mad (f.eks. duft eller syn, her kaldet »appetit«) samt den grad, hvormed individet føler sig tilpas og mæt efter fødevareindtag (her kaldet »mæthed«). Tidligere studier har vist, at en stor appetit er associeret til hurtigere vækst, men de har ikke kunnet fuldt justere for evt. konfounding i familien. Et engelsk studie fra baggrundsbefolkning anvendte 800 dizygote tvillinger af samme køn, men med forskellig appetit i de første tre levemåneder, til at undersøge sammenhængen mellem appetit og vægtstigning ud fra den hypotese, at stor appetit fører til hurtigere vægtstigning.

Undersøgelsen viste, at på basis af 121 tvillingepar, der havde forskellig »appetit«, og 172 tvillingepar med forskellig »mæthed«, var øget »appetit« eller nedsat »mæthed« associeret med vægtstigning. Ved 15-månedersalderen var børnene med øget »appetit« i gennemsnit 991 (95% konfidens-interval (KI): 484-1.498) g tungere, mens børnene med nedsat »mæthed« var 918 (95% KI: 569-1.267) g tungere. Forfatterne konkluderede, at appetit kan være en tidlig risikomarkør for vægtstigning og fedme.

Forskningsansvarlig overlæge, Jens-Christian Holm, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, kommenterer: »Det er vigtigt at forstå, at den tidlige præference for mad – og hermed specielt at sult og mæthedsoplevelsen – har indflydelse på den senere vægtudvikling gennem vækst og udvikling. Dette studie søgte elegant at vurdere den genetiske komponent ved at anvende dizygote tvilllinger, der levede i samme miljø i relation til oplevelsen af føde og mæthed. Sammenhængen mellem den tidlige oplevelse af føde og mæthed og senere vægtudvikling bør få konsekvenser for, hvorledes vi som samfund tilrettelægger vores børns liv til et sundere liv. Specielt bør meget emotionelt stimulerende fødevarer varetages med forsigtighed blandt mindre børn«.

van Jaarsveld CH, Boniface D, Llewellyn CH et al. Appetite and growth: a longitudinal sibling analysis. JAMA Pediatr 2014;168:345-50.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24535222

Blad nummer: 

Right side

af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer