Skip to main content

Arveligheden af atopisk sygdom - specielt atopisk dermatit

Læge Ulla Christensen: Forf.s adresse: Hørretløkken 303, DK-8320 Mårslet. E-mail: ulla@humgen.au.dk Forsvaret fandt sted den 19. juni 2006. Bedømmere: Torben Sigsgaard, Maria Bradley, Sverige, og Kristian Thestrup-Pedersen. Vejledere: Anders Børglum, Annette Haagerup, Mette Deleuran og Peter Oluf Schiøtz.

10. aug. 2007
2 min.

Afhandlingen udgår fra Institut for Human Genetik, Aarhus Universitet, og har til formål at identificere gener for atopisk dermatit (AD), astma og rinitis, som er hyppige sygdomme med betydelig og veldokumenteret arvelighed.

Afhandlingens første del består af associationsanalyser af interleukin (IL)-2-, IL-15- samt histaminreceptor H1 (HRH1)-generne i to tidligere indsamlede familiematerialer. To variationer (SNPs) i IL-2 fandtes associeret med adskillige allergiske fænotyper, mest signifikant med type I-allergi (enkelt-SNP, p-værdi 0,0005 for positiv priktest).

I HRH1 fandt vi signifikant association mellem tre SNPs og otte fænotyper; mindste p-værdi 0,0009 for associationen mellem en tomarkør-haplotype og IgE-associeret AD. En potentiel funktionel betydning af to sygdomsassocierede promoter-SNPs blev påvist ved hjælp af computerbaserede analyser.

I afhandlingens anden del indsamlede og genotyperede vi et nyt AD-familiemateriale på i alt 555 personer bestående af 130 danske kernefamilier med mindst to søskende med AD, som alle fik taget blodprøver, udfyldte spørgeskemaer og blev klinisk undersøgt af den samme læge. DNA blev ekstraheret, og specifik serum-IgE bestemt for 11 inhalationsallergener.

En genetisk skanning af kromosom 3, 4 og 18 viste bl.a. følgende koblinger:

  • AD til 3p24.3 (MOD: 4.6)

  • IgE-associeret AD til 3q13-21 (LOD: 3.3)

  • AD-sværhedsgraden til 4q22.1 (p: 0.0001)

Konkluderende fandt vi signifikant association mellem atopiske fænotyper og SNPs i IL-2- og HRH1-generne, som således kan betragtes som nye susceptibilitetsgener for atopisk sygdom. Vi indsamlede et nyt AD-familiemateriale og fandt kobling af AD til adskillige kromosomale regioner, hvoraf flere replikerer tidligere resultater, mens 4q22 ikke tidligere er fundet koblet til AD.