Skip to main content

Aspiration af spidsen af en kuglepen under generaliseret epileptisk anfald

cover

Per Jensen1, Merete Christensen2 & Ioannis Tsiropoulos1

9. jan. 2023
1 min.

En i øvrigt rask, 49-årig mand med idiopatisk, generaliseret epilepsi siden 13-årsalderen, hvis antiepileptiske behandling var blevet udtrappet fem år tidligere efter 27 års anfaldsfrihed. Formentligt provokeret af længerevarende arbejdsrelateret stress fik han et generaliseret, tonisk-klonisk krampeanfald på arbejdspladsen, blev efterfølgende indlagt på en neurologisk afdeling til et døgns observation og blev udskrevet i behandling med tbl. levetiracetam 500 mg × 2 dgl.

Efter anfaldet oplevede patienten en højfrekvent respirationssynkron lyd samt dyspnø og hosteanfald primært om morgenen og i forbindelse med træning. I thoraxkirurgisk regi blev spidsen af en kuglepen bronkoskopisk fjernet fra højre underlapsbronchus, hvorefter symptomerne remitterede.

Ovenstående case er et eksempel på, hvorfor det frarådes at komme genstande i munden under epileptiske anfald med bevidsthedstab, hvor luftvejene ikke kan forsvares. Anbefalinger til førstehjælp ved epileptiske anfald kan findes på [1].

Korrespondance Per Jensen. E-mail: perjen03@gmail.com

Publiceret på ugeskriftet.dk 9. januar 2023

Interessekonflikter Der er anført potentielle interessekonflikter. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2023;185:V71154