Skip to main content

Astma og COVID-19

Nyt litteraturstudie forsøger at svare på, om astma øger risikoen for at få COVID-19, og om forløbet er mere alvorligt.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

15. apr. 2021
02 min

Ved de mest alvorlige tilfælde af infektion med SARS-CoV-2 ses svær bilateral pneumoni, hyperinflammation og akut lungesvigt, som ofte kræver langvarig respiratorbehandling. Risikofaktorer for et alvorligt forløb udgør høj alder og kronisk sygdom som kræft, hjerte-kar-sygdom, diabetes, overvægt og svær KOL. Med hensyn til astma og COVID-19 har de hidtidige undersøgelser imidlertid ikke været konklusive. En netop publiceret artikel fokuserer på dette spørgsmål på baggrund et omfattende litteraturstudie, som inkluderer data fra 150 tidligere publicerede artikler. Sammenfattende konkluderer forfatterne, at der ikke er klar evidens for, at tilstedeværelse af astma øger risikoen for at blive syg, risikoen for at få et svært forløb eller risikoen for at dø af COVID-19.

Professor Peter Lange, Medicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: »Fordi SARS-CoV-2 er en luftvejsvirus, har man ivrigt debatteret, om astma øger risikoen for at få sygdommen og for at få et alvorligere forløb. Også behandling med inhalationssteroid er blevet diskuteret, da den ud fra teoretiske overvejelser både kan skade ved at føre til lokal immunsuppression, men muligvis også gavne på grund af den antiinflammatoriske effekt. Det nye studie af Terry et al har flere begrænsninger. Der er ingen gode oplysninger om astmadiagnosen og sygdommens type eller sværhedsgrad. Prævalensen af astma er også meget varierende i de inkluderede delstudier. Ud over de metodologiske aspekter er det også meget sandsynligt, at patienter med astma under pandemien har været mere opmærksomme på risikoen og udviste en højere grad af selvisolation end almenbefolkningen. Selv når man tager disse forhold i betragtning, er det dog betryggende, at forfatterne ikke kan påvise en øget risiko. Dansk Lungemedicinsk Selskabs retningslinjer, som anfører, at kun patienter med svær indlæggelseskrævende astma, dem med hyppige svære eksacerbationer og dem, som er i biologisk behandling og har svært nedsat lungefunktion, bør betragtes som havende en øget risiko for alvorligt forløb, gælder dog fortsat. De allerfleste patienter med mild og moderat astma har dog ingen grund til ekstra bekymring«.

Terry PD, R. Heidel E, Dhand R. Asthma in adult patients with COVID-19. Am J Respir Crit Care Med 2021;203:893-905.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen