Skip to main content

Atypisk præsentation af penilt blue naevus

Nanja Gotland1, Josefine Bandier2, Katrine Karmisholt2, Lene Sjø3 & Alessandro Venzo1

28. sep. 2020
5 min.

Litteratur om pigmenterede forandringer på glans penis er sparsom og omfatter tilstandene naevi, melanomer, lentiginøse elementer, seboroiske keratoser og karcinomer. Kun i enkelte kasuistikker beskrives blue naevi, som defineres som en benign neoplasi med inkomplet migration af melanocytter, hvilket medfører, at de forbliver dybt i dermis. Et blue naevus kan være medfødt eller erhvervet. Prævalensen er stigende igennem puperteten [1] og ses hyppigere hos asiater end hos andre befolkningsgrupper.

SYGEHISTORIE

En 37-årig mand af asiatisk afstamning blev henvist til en plastikkirurgisk afdeling i pakkeforløb for melanom. Han havde bemærket, at der de seneste to måneder havde været en nytilkommet sort plet på glans penis. Han havde ikke haft kløe, irritation eller blødning. Der var ingen familiær anamnese med melanom, og han havde ikke tidligere fået konstateret atypiske naevi eller melanom.

Objektivt sås et makulært, glat, sort element på 16 × 13 mm med uregelmæssig kant og asymmetri, omgivet af mindre lignende elementer (Figur 1). På overgangen fra penisskaftet til glans blev der på højre side fundet et 6 × 6 mm stort naevus, som lignede de andre penile naevi. Patienten havde i øvrigt få modermærker uden suspicio og ingen suspekte lymfeknuder i lyskeregionerne.

For at udelukke malignitet uden at give patienten større deformering foretog man en intralæsionel biopsi af den store læsion, mens den mindre kunne excideres i snæver afstand.

En histologisk undersøgelse af begge vævsprøver viste en smal bræmme af kraftigt pigmenterede, dendritiske melanocytter i dermis, umiddelbart under overfladeepitelet. Der var ingen epidermale melanocytproliferationer. Konklusionen var for begge dermalt blue naevus. Patienten blev henvist til dermatologisk vurdering, og her blev læsionen klinisk og dermatoskopisk vurderet som værende benign, der blev taget billeder og iværksat tætte kontroller. Ved en efterfølgende kontrol var læsionen blevet mørkere end på tidligere taget dermatoskopiske billeder, og der blev taget to nye biopsier, som igen viste blue naevi. Under normale omstændigheder ville forløbet blive afsluttet, og patienten ville blive henvist til egenkontrol, da risikoen for malign konvertering er meget lille, men pga. størrelsen og lokalisationen, blev han efterfølgende fulgt med halvårlige kliniske kontroller.

DISKUSSION

Blue naevus er en benign diagnose, og tilstanden ses sjældent på genital mucosa [2]. Det er en patologisk heterogen gruppe af læsioner, men beskrives oftest som klinisk velafgrænsede, blå, blå-grå eller blå-sort plaques og makulære eller nodulære læsioner med en glat overflade. De ses ofte som solitære læsioner, lokaliseret i hovedet og den dorsale side af hænder og fødder [2], men kan have andre kliniske manifestationer og lokalisationer [2].

Selv om langt de fleste blue naevi har en benign prognose, forårsager de bekymringer hos patienten og læger, når de opstår atypiske steder som hos patienten i sygdomshistorien. Sædvanligvis gælder det, at man kun exciderer blue naevi, hvis de er nyopstået hos voksne eller ændrer sig [3].
Klinisk, episkopisk og histologisk var der hos patienten i sygehistorien tale om blue naevi, men transformation til malignitet og differentialdiagnosen melanom, lentigo maligna, lentigo maligna-melanom, og atypisk melanommetastase skal altid haves i mente [1].

Multiple blue naevi på den genitale mucosa er ekstremt sjældne. Så vidt vi ved, foreligger der kun enkelte studier, hvor man har beskrevet dette. Den usædvanlige sygehistorie med en accelereret udvikling uden en fysio- eller patologisk årsag såsom pubertet, graviditet, solskade eller traume [2] er, så vidt vi ved, kun set én gang tidligere. Her blev læsionen excideret, og patienten blev fulgt i et år [2].

Ved gennemgang af litteraturen fandt vi en anden kasuistik [4] med simpelt blue naevus på penis. Her blev to patienter fulgt nøje, uden en afslutningsdato.

Læsioner på genitalier medfører således en diagnostisk udfordring. Der er ligeledes behandlingsmæssige udfordringer, da radikal excision med betydelig slimhindedefekt vil kunne medføre store fysiske og psykiske implikationer for patienten [5]. Et vigtigt redskab i monitoreringen af patienter med penile blue naevi er digital dermatoskopfotografering, der giver mulighed for at sammenligne billeder, og dermed følge udviklingen af elementet.

Grundet risikoen for melanomudvikling blev det besluttet at følge patienten i sygehistorien halvårligt med dermatoskopisk fotomonitorering på ubestemt tid, men en egentlig guideline for opfølgning mangler.KORRESPONDANCE: Nanja Gotland. E-mail: nanjagotland@hotmail.dk
ANTAGET: 18. august 2020
PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK: 28. september 2020
INTERESSEKONFLIKTER: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk
LITTERATUR: Findes i artiklen publiceret på Ugeskriftet.dk

Summary

Atypical presentation of penile blue naevus

Nanja Gotland, Josefine Bandier, Katrine Karmisholt, Lene Sjø & Alessandro Venzo

Ugeskr Læger 2020;182:V03200163

Blue naevus is a rare lesion on genital mucosa and may cause confusion in differential diagnosis with other pigmented lesions. In this case report, a 39-year-old man presented with a sudden onset in adulthood of blue naevus on the glans penis. A biopsy confirmed the diagnosis. Due to the unusual presentation, the onset and the risk of turning invasive, a careful examination was performed in order to minimise any risk of misclassification with melanoma. Afterwards, the patient was followed in a dermatologic department every six months. To our knowledge, only few similar cases have been described in literature.

Referencer

Litteratur

  1. Rogers RS 3rd, Gibson LE. Mucosal, genital and unusual clinical variants of melanoma. Mayo Clin Proc 1997;4:362-6.

  2. de Giorgi V, Massi D. Carli P et al. Eruptive multiple blue nevi of the penis; a clinical dermoscopic pathologic case study. J Cutan Pathol 2004;31:185-8.

  3. https://dds.nu/wp-content/uploads/2019/04/MM-guideline-final-til-DDS-2019-ok.pdf (14. jun 2020).

  4. Collgros H, Vicente A, Díaz AM et al. Agminated cellular blue naevi of the penis: dermoscopic, confocal and histopathological correlation of two cases. Clin Exp Dermatol 2016;41:490-4.

  5. Sosnowski R, Kulpa M, Kosowicz M et al. Quality of life in penile carcinoma patients – post-total penectomy. Cent European J Urol 2016;69:204-11.Litteratur