Skip to main content

Autoantistoffer forbundet med antifosfolipidsyndrom forekommer hyppigt hos patienter indlagt med COVID-19

Trombogene autoantistoffer mod cellemembranassocierede fosfolipider og proteiner kan påvises hos halvdelen af patienter indlagt med COVID-19.

Foto: Rigshospitalet for Region Hovedstaden
Foto: Rigshospitalet for Region Hovedstaden

Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk 

1. dec. 2020
2 min.

COVID-19 medfører en markant øget risiko for trombose. Danske retningslinjer på området anbefaler derfor heparinbehandling hos alle patienter, der indlægges med COVID-19. Et nyt studie har undersøgt sammenhængen mellem forekomst af trombosedisponerende autoantistoffer og COVID-19 blandt indlagte patienter.

Professor Søren Jacobsen, Reumatologisk Klinik, Rigshospitalet, kommenterer: »Det er velkendt, at prognosen for indlagte patienter med COVID-19 er associeret til forekomst af tromboser og adult respiratory distress syndrome, hvor mikrotrombosering er et histologisk fremtrædende træk. Det aktuelle arbejde understreger, at øget trombosetendens er en central mekanisme for det kliniske billede hos indlagte COVID-19 patienter. I studiet var forekomst af antifosfolipidantistoffer associeret til kliniske variable, herunder nedsat iltudnyttelse og glomerulær filtration, begge forenelige med påvirket mikrocirkulation. Arbejdet viser også, hvorledes immunglobulin fra antifosfolipidantistofpositive COVID-19-patienter kan inducere trombedannelser i eksperimentelle musemodeller. Forekomst af antifosfolipidantistoffer var desuden kraftigt associeret med tegn på aktivering af neutrofile granulocytter. Samlet set er disse fund forenelige med følger af systemisk aktivering af endotelet, som derved øger sin ekspression af adhæsionsmolekyler, afdækker antigene epitoper i cellemembranen og taber antikoagulante egenskaber. Det er væsentligt, at der her gives et patofysiologisk grundlag for den nuværende behandlingspraksis med hurtig heparinisering af indlagte COVID-19-patienter. Arbejdet bidrager også til en bedre forståelse af, hvorledes hyperinflammation kan bidrage til sygdomsbilledet ved at facilitere en autoimmun trombosetendens. Hyperinflammation er en sygdomsmekanisme, som har tiltrukket sig stor opmærksomhed ved COVID-19 og afledt flere randomiserede, kontrollerede forsøg. På baggrund af ovennævnte fund bør disse studier inddrage tromboseaspektet som et væsentligt outcome«.

Zuo Y, Estes SK, Ali RA et al. Prothrombotic autoantibodies in serum from patients hospitalized with COVID-19. Sci Transl Med (online 2. nov 2020).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen.