Skip to main content

Automatiseret insulinbehandling hos gravide kvinder med type 1-diabetes

Det er veldokumenteret, at opnåelse af stram glykæmisk regulering hos gravide kvinder med type 1-diabetes har stor betydning for barnet. Et nyt studie viser, at det i højere grad lykkes med automatiseret insulinterapi.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

1. nov. 2023
2 min.

Glykæmisk regulering af type 1-diabetes hos gravide kvinder har stor betydning for barn og mor. Om end der er sat mål for glukoseniveauerne, opnås disse ikke i mange tilfælde. Automatiseret insulinterapi med insulinpumpe, der automatisk justerer insulindosis efter sensorbaseret glukosemåling synes derfor både relevant og rationelt. Et studie har undersøgt effekten hos gravide kvinder med kendt type 1-diabetes. 

Professor, overlæge, Elisabeth Mathiesen, Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel, Rigshospitalet, kommenterer: »Gravide kvinder med diabetes har brug for en nær normal glukoseregulation, som er mere, end hvad de kommercielle automatiserede insulinterapisystemer, som findes på markedet, kan honorere. Denne forfattergruppe har udviklet et automatiseret system, som er designet til gravides behov for nær normal glukoseregulation og undersøgt effekten i et randomiseret studie med 124 gravide kvinder med type 1-diabetes uden tilstrækkelig god diabetesregulation tidligt i graviditeten. Studiet viste, at kvinderne i interventionsgruppen opnåede signifikant mere tid i det glykæmiske målområde sammenlignet med kontrolgruppen, som bestod af både pumpe- og penbehandlede, hvor alle havde adgang til kontinuerlig glukosemåling. Der sås ikke øget forekomst af problemer med sikkerhed i interventionsgruppen i forhold til kontrolgruppen, og børnenes udkomme var sammenlignelig. Kvinderne oplyste, at det var en lettelse at anvende det automatiserede insulinterapisystem, men at det stadig krævede hyppig opmærksomhed fra dem og deres behandlere. Kvinderne skulle stadig indtaste måltidsinsulin på basis af kulhydratindtaget, og pumpeindstillinger skulle justeres løbende gennem graviditeten. Dette er gode nyheder for unge kvinder med diabetes, der ofte er glade for at bruge pumper, der automatisk justerer insulindosis, men hvorvidt kvinder, der er godt reguleret i starten af graviditeten – som vi ofte ser i Danmark – vil have glæde af systemet og føde sunde børn, mangler at blive undersøgt«. 

Interessekonflikter ingen.