Skip to main content

B-type natriuretisk peptid som prognosemarkør hos patienter uden hjertesvigt

B-type natriuretisk peptid og dets molekylære forstadie anvendes i dag som diagnostisk markør ved systolisk hjertesvigt. I et nyt studie udvides værdien af plasmamåling til også at være en stærk prognosemarkør hos patienter uden hjertesvigt.

Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

28. jun. 2018
2 min.

Bestemmelse af plasmakoncentrationen af B-type natriuretisk peptid (BNP) eller det molekylære forstadie (proBNP) er kendt som et værdifuldt redskab ved udredning for systolisk hjertesvigt. Markørerne har også en væsentlig prognostisk værdi hos patienter med kendt hjertesvigt. I et nyt arbejde fra the Vanderbilt University Medical Center har forskere endvidere undersøgt, om måling af BNP-koncentration også har en prognostisk værdi hos patienter uden hjertesvigt. I studiet inkluderede man > 30.000 patienter, som blev fulgt over 90.000 personår. De stærkeste risikomål for død var stigende alder og forhøjet BNP-koncentration. Faktisk var den prognostiske værdi af BNP-måling sammenlignelig mellem patienter med og uden hjertesvigt, hvilket tyder på, at BNP-måling kan have en plads i almen risikovurdering.

Professor Jørgen Jeppesen, Dansk Hypertensionsselskab, kommenterer: »I udredningen af patienter med åndenød bliver BNP-koncentration ofte målt. En forhøjet værdi vil typisk medføre en henvisning til ekkokardiografi for at vurdere, om nedsat systolisk funktion eller anden hjertesygdom kan være årsag til patientens åndenød. Ikke sjældent vil ekkokardiografien vise normal systolisk funktion. Hvorledes skal den henvisende læge så forholde sig til den forhøjede BNP-værdi i sådanne tilfælde? Dette studie viser, at jo højere BNP-koncentrationen er, jo højere er risikoen for død – også hos patienter uden hjertesvigt. I denne forbindelse er det en begrænsning ved studiet, at der ikke angives dødsårsager, men mon ikke det drejer sig om øget kardiovaskulær død? I en hypertensionsklinik vil en forhøjet BNP-koncentration blive tolket som en markør for kardiovaskulær skade med øget samlet risiko for fremtidig kardiovaskulær sygdom og død. Derfor vil man se, om der er behov for at optimere blodtryksbehandlingen, hvis måltrykket ikke er i mål, ligesom man vil overveje at tillægge anden forebyggende behandling som et statin, hvis lavdensitetslipoprotein-kolesterolværdien er > 2,5 mmol/l, og man vil sikre sig, at man ikke har overset en anden tilstand, som kræver behandling, for eksempel nyresygdom.

York MK, Gupta DK, Reynolds CF et al. B-type natriuretic peptide levels and mortality in patients with and without heart failure. J Am Coll Cardiol 2018;71:2079-88.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen.