Content area

|
|

Bariatrisk kirurgi hos svært overvægtige patienter nedsætter forekomsten af nonalkoholisk steatohepatitis fem år efter kirurgi

Et klinisk studie baseret på et systematisk leverbiopsimateriale før og efter bariatrisk kirurgi hos patienter med svær overvægt viser en markant effekt på forekomsten af nonalkoholisk steatohepatitis.
Billede: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

Nonalkoholisk steatohepatitis (NASH) er en selvstændig sygdomsrisiko ved svær overvægt. Indtil videre er der ikke en simpel medicinsk intervention tilgængelig. En fransk forskergruppe har nu undersøgt effekten af bariatrisk kirurgi på forekomsten af nonalkoholisk steatohepatitis et og fem år efter kirurgi. I alt inkluderede de 180 patienter med svær overvægt, og 64 patienter bidrog med leverbiopsi både før og efter kirurgi. Forekomsten af nonalkoholisk steatohepatitis faldt hos 84% af dem efter et år. Desuden noterede forfatterne en markant reduktion i graden af leverfibrose.

Professor Søren Møller, Klinisk Fysiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Nonalkoholisk fedtleversygdom (NAFLD) rammer ca. 25% af befolkningen med adipositas, type 2-diabetes og metabolisk syndrom. Hos ca. 25% fører inflammation i leveren til NASH, og af disse udvikler igen ca. 25% udtalt fibrose og cirrose. NASH er den inflammatoriske fænotype af NAFLD og udgør en høj risikofaktor for udvikling af dekompenseret cirrose og hepatocellulært karcinom. I studiet af Lassailly et al førte bariatrisk kirurgi til en signifikant reduktion af NASH og fibrosegrad. Efter fem år observeredes en reduktion i NASH (84%), fibrosegrad (70%) og indhold af leverfedt eller fuldstændigt svind af fibrose hos 56% af patienterne. Bestående NASH efter fem år var associeret med uændret fibrosegrad og manglende vægttab. Resultaterne er interessante, idet de bidrager med ny viden om årsagssammenhænge, patofysiologi og behandlingseffekter af bariatrisk kirurgi. Således tyder den gunstige virkning af vægttabet efter bariatrisk kirurgi på den hepatiske inflammation og type 2-diabetes på overvægten som kardinalårsag til NAFDL og vægttabet som en væsentlig medspiller for resolutionen af NASH. Førstevalgsbehandling ved NAFLD er vægttab og livsstilsændringer inklusive ændret fysisk aktivitet. Resultatet af nærværende studie indikerer, at også bariatrisk kirurgi har en plads i behandlingen. Det kan kritiseres, at data er indsamlet over en periode på 23 år, hvor fire forskellige vægtreducerende operationsprocedurer er anvendt med mulige effektforskelle mellem disse. Omend virkningerne på levermetabolisme og histologi kan forekomme markante, skal fordelene ved bariatrisk kirurgi opvejes mod risici ved indgrebet. Samlet set viser dette followupstudie med adipøse patienter, at bariatrisk kiurgi har lovende og tilsyneladende vedvarende effekter på NASH og fibrosegrad«.

Lassailly G, Caiazzo R, Ntandja-Wandji LC et al. Bariatric surgery provides long-term resolution of nonalcoholic steatohepatitis and regression of fibrosis. Gastroenterology 2020; 159:1290-301.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar