Skip to main content

Bariatrisk kirurgi og overlevelse

Svensk studie viser, at svært overvægtige patienter, som gennemgår bariatrisk kirurgi, har signifikant bedre overlevelse end tilsvarende patienter, som behandles konservativt.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigere af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

17. dec. 2020
2 min

Svær overvægt øger risikoen for udvikling af en række livstruende sygdomme og er associeret med øget dødelighed. En ny artikel beskriver langtidsoverlevelsen hos svært overvægtige svenske patienter (gennemsnitlig BMI på ca. 41 kg/m2), som enten blev behandlet med bariatrisk kirurgi (banding, gastrisk bypass eller gastroplastik) eller med vanlig medicinsk behandling. De 2.007 patienter, som gennemgik kirurgi, blev sammenlignet med 2.040 patienter, som fik medicinsk behandling, og 1.135 ikkeovervægtige patienter fra baggrundsbefolkningen. I løbet af opfølgningstiden på 22-24 år observerede man, at 22,8% af patienterne i kirurgigruppen døde sammenlignet med 26,4% i den medicinsk behandlede gruppe, hvilket svarer til en risikoreduktion på ca. 23%. Mortaliteten i kirurgigruppen var dog fortsat signifikant højere end i baggrundsbefolkningen.

Professor og overlæge Sten Madsbad, Endokrinologisk Sektion, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Det prospektive Swedish Obese Subjects Study er unikt og har gennem årene genereret viden om effekten af vægttab hos overvægtige. Den opererede gruppe tabte 9 BMI-enheder: 26 kg, fra et BMI på omkring 42 kg/m2 før operationen, mens kontrolgruppen, der blev behandlet med konventionel overvægtsbehandling, opnåede et konstant BMI gennem de 23 års opfølgning. Det var specielt mortalitet af hjerte-kar-sygdomme (hazard ratio (HR) = 0,70) og cancer (HR = 0,77), der var reduceret i den opererede gruppe. Sammenlignet med kontrolgruppen var livslængden øget med tre år, men var reduceret med 5,5 år sammenlignet med baggrundsbefolkningen, der havde et BMI på omkring 25 kg/m2. Overdødeligheden var primært forklaret ved hjerte-kar-sygdomme. Vi har talrige studier, der viser, at kortvarige vægttab har effekt på risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom og komorbiditeter associeret til overvægt. Aktuelle studie er vigtigt, da det viser, at større vægttab over en længere periode forlænger livet hos svært overvægtige patienter«.

Carlsson LMS, Sjöholm K, Jacobson P et al. Life expectancy after bariatric surgery in the Swedish Obese Subjects Study. N Engl J Med 2020; 383:1535-43.

INTERESSEKONFLIKTER: SM angiver deltagelse i advisory boards for AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Intarcia Therapeutics, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Novo Nordisk og Sanofi, undervisning for AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Merck Sharp & Dohme, Novo Nordisk, Sanofi og forskningsmidler fra Novo Nordisk og Boehringer Ingelheim.