Content area

|
|

Bedre resultater ved anvendelse af små dræn versus store dræn ved behandling af spontan pneumothorax

Forfatter(e)
Ulrik Winning Iepsen 1 & Thomas Ringbæk 2 1) Anæstesiologisk Afdeling, Herlev Hospital 2) Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
###vp02130132-1### IntroduktionPneumothorax (PT) er defineret som en luftansamling i pleurahulen. Typiske symptomer er akutte ipsilaterale brystsmerter og åndenød. Pneumothorax klassificeres som traumatisk, iatrogen og spontan. Spontan pneumothorax inddeles i primær spontan pneumothorax (PSP) og sekundær spontan pneumothorax (SSP). PSP opstår spontant hos patienter uden kendt lungesygdom. SSP udvikles hos patienter med tilgrundliggende lungesygdom, hyppigst KOL. Forekomsten af PT i Danmark er ikke kendt. Ifølge en engelsk undersøgelse fører PT til hospitalsindlæggelse hos ca. 11/100.000. ...
Reference: 
Ugeskr Læger 2013;175(25):
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Bo Hasseriis Hansen | 19/01
2 kommentarer
af Johan Ludvig Reventlow | 18/01
1 Kommentar
af Claus Manniche | 18/01
1 Kommentar
af Bjarne Skjødt Hjaltalin | 18/01
1 Kommentar
af Yngve Lund | 17/01
13 kommentarer
af Jens Meyer Svendsen | 16/01
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 16/01
3 kommentarer
af Thomas Eric Olesen | 15/01
2 kommentarer