Skip to main content

Bedring af patienter indlagt med pneumoni ved systemisk brug af kortikosteroid

Patienter indlagt med pneumoni har stadigvæk en betydelig sygelighed og dødelighed. En metaanalyse har samlet viden om effekt af systemisk behandling med kortikosteroid.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

1. feb. 2024
2 min.

Behandling med kortikosteroider har længe været anvendt til at dæmpe inflammatoriske processer. Pneumoni er en tilstand med markant aktivering af det inflammatoriske respons, som i sig selv kan være sygdomsfremmende. En metanalyse har set på effekten af systemisk brug af kortikosteroidbehandling hos patienter indlagt med netop pneumoni.

Klinisk lektor og afdelingslæge Markus Fally, Afdeling for Lunge- og Infektionssygdomme, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, kommenterer: »Evidensen omkring de gavnlige effekter af kortikosteroidbehandling ved pneumoni har indtil for få år siden været meget begrænset. Grunden hertil var, at de fleste studier, der undersøgte disse effekter, var små. Der er dog igennem de sidste år kommet større studier, og samlet set står det nu klart, at man må overveje behandling med kortikosteroider, især ved svær, samfundserhvervet pneumoni. Når man ser på de enkelte studier, der udgør evidensgrundlaget, så bemærkes der en heterogenitet, hvad typen af de anvendte kortikosteroider angår, såvel som hvordan og hvor længe de var blevet givet. Generelt får man indtryk af, at hydrocortison er de andre kortikosteroider overlegen. Om det kan forklares ved de mere fysiologiske egenskaber i forhold til de syntetiske steroider står uklart. Ligeledes er det endnu uvist, om man kan nøjes med at administrere behandlingen som bolus, om det skal være en kontinuerlig administration, eller om en bolus skal forudgå en kontinuerlig infusion. Til sidst, men ikke mindst, er spørgsmålet, hvornår og hvordan behandlingen skal ophøre. Selv om disse spørgsmål stadig kræver afklaring, så er behandlingen sikker under tæt blodsukkermonitorering og må derfor indgå i overvejelserne. European Respiratory Society har i deres nye retningslinjer om behandling af svær, samfundserhvervet pneumoni allerede givet en anbefaling for brugen af kortikosteroider, og i de kommende nationale danske retningslinjer vil man heller ikke komme uden om en anbefaling«.

Interessekonflikter ingen