Skip to main content

Behandling af hypertension med RNA-hæmning

Medicinsk intervention ved hypertension har endnu ikke elimineret sygdommens konsekvenser. Et nyt lægemiddel med et nyt princip, RNA -interferens, kan måske være med til at forbedre hypertensionsbehandlingen.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

21. mar. 2024
2 min.

En hjørnesten i den medicinske behandling af hypertension er hæmning af det angiotensinkonverterende enzym (ACE)  eller blokering af den receptor, som angiotensin II binder sig til. En anden strategi kan være at benytte sig af RNA-hæmning af angiotensinogensyntesen i leveren. Et nyt lægemiddel med denne strategi har netop vist lovende resultater. 

Professor, overlæge, Michael Hecht Olsen, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus, kommenterer: »KARDIA-1, der er publiceret i JAMA i år af Bakris et al, er et interessant studie, idet der er tale om et nyt behandlingsprincip med en effektvarighed på seks måneder. Forhøjet blodtryk er til stede hos ca. en femtedel af Danmarks voksne befolkning og er ofte uerkendt eller ikke tilstrækkeligt behandlet. Dette skyldes, at forhøjet blodtryk ofte er asymptomatisk, hvorfor det forhøjede blodtryk ofte findes tilfældigt, og at patienterne ikke altid forstår vigtigheden af at fortsætte med at tage de blodtrykssænkende piller resten af livet. Derfor vil en blodtrykssænkende behandling, som potentielt kun skal gives hvert halve år, være yderst attraktiv til patienter med mild hypertension, der muligvis ikke har behov for yderligere blodtrykssænkende behandling. Men for en sådan behandling er det tilsvarende altafgørende, at der ikke er alvorlige bivirkninger, som i så fald kan være svære at ophæve. Derfor finder jeg studiet spændende, men afventer resultaterne fra den planlagte forlængelse af studiet samt på længere sigt et større randomiseret, kontrolleret studie med hårde endepunkter«. 

Interessekonflikter ingen