Skip to main content

Behandling af medicinske komorbiditeter ved demens kan bedre patienternes livskvalitet

Patienter med demens i let til moderat grad kan, med den rette støtte, ofte gennemføre samme udredning, behandling og kontrol som kognitivt raske patienter.
Udsnit af figur 1 (Ugeskr Læger 2022;184:V04220275)
Udsnit af figur 1 (Ugeskr Læger 2022;184:V04220275)

Redaktionen

7. nov. 2022
1 min.

Demenssygdomme er karakteriseret ved en erhvervet kognitiv svækkelse, der medfører funktionstab, nedsat sygdomsindsigt og egenomsorg. Med udgangspunkt i nye europæiske retningslinjer gennemgår statusartiklen af Frederiksen et al de vigtigste medicinske komorbiditeter ved demens med fokus på opsporing, diagnostik og behandling Forfatterne konkluderer, at behandling af komorbiditeter i denne patientgruppe kan være med til at bedre den kognitive funktion og livskvaliteten.

Læs statusartikel
Behandling af medicinske komorbiditeter ved demens
Kristian Steen Frederiksen, Christina Jensen-Dahm & Gunhild Waldemar