Skip to main content

Behandling af nonalkoholisk steatohepatitis

Randomiseret studie af bariatrisk kirurgi versus livsstilsintervention kombineret med optimal medicinsk behandling finder større effekt af kirurgi.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

30. maj 2023
2 min.

Nonalkoholisk steatohepatitis (NASH) er en alvorlig tilstand, som disponerer til leverfibrose, cirrose og hepatocellulært karcinom. I et nyt randomiseret studie sammenlignes effekten af bariatrisk kirurgi (Roux-en-Y gastrisk bypass (RYGB) eller sleeve-gastrektomi (SG)) med livsstilsintervention. Blandt 288 patienter med biopsiverificeret NASH fik 96 medicinsk behandling kombineret med livsstilsændringer, 96 RYGB og 96 SG. Effektparameteren i studiet var histologisk resolution af NASH i leverbiopsien et år efter inklusionen. Forfatterne anfører, at ca. 56% af patienterne i RYGB-armen og 57% i SG-armen opnåede histologisk resolution af NASH, mens dette kun var tilfældet hos 19% af patienterne i livstilsinterventionsarmen.      

Professor, overlæge Aleksander Krag, OUH og Syddansk Universitet, kommenterer: »Dette er det første randomiserede studie, som dokumenterer, at bariatrisk kirurgi er mere effektiv til behandling af NASH end livsstilsinterventioner. Studiet varede 12 måneder, så effekten på leveren vil formentlig blive større ved yderligere opfølgning, og man vil forvente effekt på fibrose på sigt. På den anden side viser flere studier, at effekten af diætetiske interventioner på BMI ofte aftager, og at man taber det opnåede vægttab ved længere opfølgning. Adgangen til bariatrisk kirurgi i Danmark er relativt restriktiv, men for patienter, som lever op til de almindelige kriterier og samtidig har NASH og leverfibrose, er det et godt tilbud. Men man skal huske, at indgrebet er irreversibelt og forbundet med flere sjældne, men alvorlige kirurgiske komplikationer samt en række mindre alvorlige, men hyppige og ofte blivende gastrointestinale bivirkninger. Desuden er der flere godkendte lægemidler mod overvægt, og yderligere en lang række er under udvikling. De er relativt effektive, men udfordringen er prisen, gastrointestinale gener, og at man skal tage dem varigt for at fastholde vægttabet. Ligeledes er der en lang række lægemidler under afprøvning til NASH, og i løbet af få år forventes flere at nå markedet. Der er således udsigt til en bredere vifte af dokumenterede behandlingstilbud til vores patienter med NASH«.

Interessekonflikter AK har deltaget i advisory boards for Norgine, Siemens and Novo Nordisk, undervist for Norgine, Siemens og Nordic Bioscience og modtaget forskningsmidler fra Norgine, Siemens, Nordic Bioscience, Astra og Echosense.