Content area

|
|

Behandling af patienter med mild astma

Nyt studie udfordrer guidelines ved at stille spørgsmålstegn ved valg af inhalationssteroid til alle patienter med mild persisterende astma.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Kliniske retningslinjer anbefaler, at patienter med mild intermitterende astma behandles med fast lavdosisinhalationssteroid (ICS). Imidlertid viser mange opgørelser, at adhærens til denne behandling er dårlig. Samtidig har andre studier antydet, at patienter med få eosinofile celler i sputum eller blod og lav fraktion af ekshaleret nitrogenoxid i udåndingsluften har en dårligere klinisk respons på ICS. Et nyt amerikansk overkrydsningsstudie undersøger effekt af mometason (et ICS) og den langtidsvirkende antikolinerge bronkodilator tiotropium (TIO) over for placebo hos 295 patienter med mild intermitterende astma, som blev behandlet i tre perioder a 12 uger. På baggrund af andelen af eosinofile celler i sputum blev patienterne opdelt i en gruppe med høj (≥ 2%) og lav (< 2%) eosinofili. Respons på ICS var bedre end respons på placebo i gruppen med mange eosinofile i sputum, mens der ikke var forskel mellem respons på TIO og placebo i denne gruppe. I gruppen med få eosinofile var der imidlertid ingen forskel mellem mometason og placebo, mens flere patienter opnåede bedre respons på TIO sammenlignet med placebo.

Professor Peter Lange, Herlev-Gentofte Hospital og Københavns Universitet, kommenterer: ”Det er et interessant studie, hvor fokus er på de daglige symptomer og lungefunktionen, mens risikoen for astmaeksacerbationer ikke er belyst pga. studiets korte varighed. Resultaterne stemmer godt overens med de kliniske erfaringer, som viser, at langtfra alle patienter med astma har en tilfredsstillende effekt af ICS. Studiet viser, at respons på ICS til en vis grad kan forudsiges på baggrund af typen af luftvejsinflammation. Især patienter med høj grad af ,type 2-inflammation’, hvor de eosinofile celler spiller en fremtrædende rolle, har god respons på ICS. Studiet åbner op for, at andre inhalerede medikamenter, i dette tilfælde TIO, kan være et bedre valg til patienter med astma uden ,type 2-inflammation’. Det bliver spændende at se, om resultaterne kan blive reproduceret i studier af længere varighed, som også ser på risikoen for eksacerbationer. Det er det, som skal til, før de nuværende kliniske guidelines, som anbefaler ICS som førstevalg til alle med persisterende astma, bliver ændret”.

Lazarus SC, Krishnan JA, King TS et al. Mometasone or tiotropium in mild asthma with a low sputum eosinophil level. N Engl J Med 19. maj 2019 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: PL har undervist for, rådgivet og modtaget forskningsmidler fra AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi og GSK.

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer