Skip to main content

Behandling med liraglutid nedsætter kardiovaskulære komplikationer ved type 2-diabetes mellitus

I dette studie af næsten 10.000 patienter med type 2-diabetes var GLP-1-analogen liraglutid mere effektiv end placebo til at forebygge kardiovaskulær død og kardiovaskulære komplikationer.

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Redigeret af Peter Lange e-mail: plange@dadlnet.dk

6. jul. 2016
2 min.

Type 2-diabetes mellitus er karakteriseret ved høj forekomst af kardiovaskulære komplikationer. Tidligere studier har vist, at god glykæmisk kontrol er associeret med reduktion af de mikrovaskulære komplikationer som nefropati og retinopati, mens det er usikkert, om god blodsukkerkontrol også er associeret til en nedsættelse af risikoen for de makrovaskulære komplikationer. Der har endog været rejst bekymring om, hvorvidt de nye glukagonlignende peptid (GLP)-1-analoger øger den kardiovaskulære risiko.

Studiet af Marso et al startede i 2010 og inkluderede 9.340 patienter med type 2-diabetes over 50 år og høj kardiovaskulær risiko defineret bl.a. som tilstedeværelse af iskæmisk hjertesygdom, cerebrovaskulær sygdom, perifer vaskulær sygdom, kronisk nyresygdom eller hjerteinsufficiens. Patienterne fik enten placebo eller liraglutid sammen med andre antidiabetika. I løbet af den ca. fire år lange opfølgningsperiode observerede man signifikant færre kardiovaskulære komplikationer (hazard ratio = 0,873 (95% konfidens-interval: 0,78 -0,97) p = 0,01) og ca. 22% færre dødsfald som følge af kardiovaskulær sygdom (219 patienter vs. 278 patienter).

Professor overlæge Sten Madsbad, Hvidovre Hospital: LEADER-studiet viser efter 3,8 års opfølgning, at GLP-1-receptoragonisten liraglutid (Victoza) har en positiv effekt på risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdom og beskytter mod udvikling og forværring af den diabetiske nyresygdom. Liraglutid inducerede et vægttab på i gennemsnit 2,3 kg, og det systoliske blodtryk blev reduceret med 1,2 mmHg sammenlignet med placebo. Det har været diskuteret, om GLP-1-receptoragonisterne øger risikoen for pankreatitis. Det var der ikke holdepunkt for, da akut pankreatitis forekom hos 18 patienter behandlet med liraglutid mod 23 tilfælde i placebogruppen. Bivirkninger ved liraglutid var de velkendte for denne gruppe af lægemidler, primært forbigående kvalme og andre gener fra mave-tarm-kanalen. På randomiseringstidspunktet havde omkring 70% af patienterne erkendt hjerte-kar-sygdom, mens de resterende 30% var i høj risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom. Formentlig vil liraglutid i fremtiden blive rykket frem i behandlingsalgoritmen for denne gruppe af patienter med type 2-diabetes. Hvordan liraglutid reducerer den kardiovaskulære mortalitet er uafklaret.

Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in Type 2 diabetes. N Engl J Med 13. jun 2016 (e-pub ahead of print).

INTERESSEKONFLIKTER: SM er medlem af advisory board for Novartis Pharma, Novo Nordisk, Merck Sharp & Dome, Sanofi-Aventis, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Boehringer-Ingelheim, Eli Lilly, Intarcia Therapeutics; har holdt foredrag for Novartis Pharma, Novo Nordisk, Merck Sharp & Dome, Sanofi-Aventis, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Astra-Zeneca, Boehringer-Ingelheim, Eli Lilly; har fået forskningsmidler fra Novo Nordisk A/S.