Skip to main content

Betablokade efter myokardieinfarkt

Betablokade har længe været standard efter et akut myokardieinfarkt. Et nyt studie viser, at denne behandling måske ikke giver værdi hos alle.

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadl.dk

23. maj 2024
2 min.

En gavnlig effekt af betablokade efter et akut myokardieinfarkt er velkendt. Men de tidlige studier tog i sagens natur ikke højde for vor tids forbedrede diagnostik og behandling. Et studie har derfor undersøgt effekten af betablokade hos patienter med akut myokardieinfarkt og bevaret systolisk venstre ventrikel-funktion.

1. reservelæge, ph.d. Thomas S. G. Sehested, Afdeling for Hjertesygdomme, Rigshospitalet, kommenterer: »REDUCE-AMI er et svensk randomiseret open label-studie, som randomiserede 5.020 patienter efter myokardieinfarkt til enten behandling med betablokkere eller ingen betablokkere. De inkluderede patienter skulle have bevaret venstre ventrikel-funktion (LVEF 50%) og være revaskulariseret. Efter en opfølgning på tre et halvt år fandt de ingen forskel imellem grupperne ved deres kombinerede endepunkt med død eller reinfarkt. Dette er et vigtigt studie, som vil få betydning for fremtidig behandling af disse patienter. Der er dog visse vigtige begrænsninger, som bør fremhæves: 1) Patienter med mildt reduceret venstre ventrikel-pumpefunktion (LVEF 41-49%) er ikke inkluderet, og studiet kan ikke ekstrapoleres til denne gruppe. 2) Der var en ikke helt ubetydelig grad af overkrydsning imellem de randomiserede grupper, hvilket trækker imod et neutralt resultat. 3) Studiet havde en mindre eventrate end forventet og kan ikke udelukke en mindre effekt af betablokkere. Disse begrænsninger forventes besvaret ved flere igangværende studier herunder med bidrag fra det danske DANBLOCK studie«.

Interessekonflikter ingen