Skip to main content

Betablokkere til forebyggelse af eksacerbationer i kronisk obstruktiv lungesygdom

Metoprolol øgede risikoen for svær indlæggelseskrævende eksacerbation blandt patienter, der havde KOL uden kardiovaskulær indikation for betablokade.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange,plange@dadlnet.dk

2. jan. 2020
2 min.

Eksacerbation af KOL er en alvorlig komplikation, som har en negativ indflydelse på patienternes livskvalitet. Hvert år er eksacerbationer skyld i ca. 25.000 indlæggelser på danske sygehuse, og der forskes intensivt i tiltag, som kan reducere risikoen for eksacerbationer. Farmakoepidemiologiske studier tyder på, at behandling med betablokkere er associeret til lavere risiko for eksacerbationer af KOL og bedre overlevelse. Det har imidlertid været uklart, om denne association afspejler de velkendte gavnile effekter af betablokkere på hjertesygdom, som er en hyppig komorbiditet ved KOL, eller om betablokkere i sig selv har gavnlige effekter ved KOL. I et ny studie har man randomiseret 532 patienter, der havde svær KOL (gennemsnitlig forceret ekspiratorisk volumen i første sekund (FEV1) på ca. 40% af forventet værdi og hyppige eksacerbationer), men uden kardiovaskulær indikation for betablokade, til enten metoprolol eller placebo. Det kliniske effektparameter var risikoen for eksacerbationer, som blev defineret som pludselig forværring af symptomer, der medførte behov for enten en prednisolonkur eller prednisolon og antibiotika. Studiet blev standset før tid, da monitorering viste, at mens der ikke var forskel på eksacerbationerne som helhed, førte metoprololbehandling til en næsten dobbelt øget risiko for svære indlæggelseskrævende KOL-eksacerbationer.

Professor overlæge Peter Lange, Københavns Universitet og Medicinsk Afdeling, Gentofte-Herlev Hospital, kommenterer: »Denne undersøgelse understreger, at vi har behov for dobbeltblindede interventionsstudier, når vi skal tilrettelægge vores kliniske retningslinjer, og ikke kan nøjes med at basere behandlingsrekommandationer på farmakoepidemiologiske studier. Samtidig er det vigtigt at understrege, at resultaterne af dette studie kun kan appliceres til patienter, som har svær KOL og høj risiko for eksacerbationer og ikke har terapeutisk indikation for betablokkere. Der er fortsat god grund til at give betablokkere til patienter, der har KOL med kardial komorbiditet, som indicerer betablokade«.

Dransfield MT, Voelker H, Bhatt SP et al. Metoprolol for the prevention of acute exacerbations of COPD. N Engl J Med 2019;381:2304-2314.

Intreressekonflikter: ingen.