Skip to main content

Betydning af ventetid på behandling hos patienter med coloncancer

Et svensk registerstudie viser, at patienter, som startede behandling 29-56 dage efter diagnosen, ikke havde en dårligere overlevelse end patienter, som startede behandling inden for de første 28 dage.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Peter Lange, plange@dadlnet.dk

24. aug. 2023
2 min.

I et presset sundhedsvæsen, som ikke altid kan leve op til at behandle patienterne inden for de aftalte ventetider, diskuteres betydningen af længere ventetider på behandling af kræft for den fremtidige prognose. Et nyt retrospektivt svensk studie baseret på nationale registre belyser overlevelsen af over 20.000 patienter med coloncancer diagnosticeret i perioden 2008-2016. Studiets primære formål var at undersøge, om patienter, som startede kurativ behandling 29-56 dage efter, at diagnosen var blevet stillet, havde en dårligere overlevelse end patienter, som blev behandlet inden for 28 dage. Forfatterne konkluderer, at dødelighed af alle årsager blandt patienter, som kom i behandling 29-56 dage efter diagnosen, ikke var dårligere end blandt dem, som kom i behandling tidligere (hazard ratio (HR) 0,95 (95% konfidens-interval (KI): 0,89-1,00), mens patienter, som først kom i behandling efter 56 dage, havde en højere mortalitet (HR 1,15 (95% KI: 1,07-1,24)).

Afdelingslæge Michael Wilhelmsen, Horsens Sygehus, kommenterer: »I Sverige er der 28-dagesbehandlingsgaranti på operation for kolorektalcancer. Undersøgelsen viser, at patienter, som behandles efter 29-56 dage, har kortere indlæggelsestid, lidt flere reoperationer og opereres med mere minimalt invasiv kirurgi sammenlignet med 0-28 dage. Minimalt invasiv kirurgi var dog associeret med bedre outcomes i alle analyser og er langt mere anvendt i Danmark end Sverige. Forfatterne peger på, at præhabilitering som f.eks. rygestop, træning og medicinsk optimering har bedre tid til at virke, som årsag til fundene. I Danmark har vi et nationalt screeningsprogram, der gør, at kolorektalcancer opdages tidligere og i lavere stadie, hvorfor ventetiden bliver af endnu mindre betydning. De svenske fund kan formentlig overføres til Danmark og bør give anledning til, at man justerer på garantierne for operation for coloncancer og formentlig også rectumcancer. I et større perspektiv vil det også komme patienter med benigne lidelser til gode, der i dag bliver negligeret, selvom deres symptomer kan være lige så invaliderende som ved de maligne tilstande«. 

Interessekonflikter ingen.