Content area

|
|

Betydningen af fødselsmåde ved sædestilling

Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

”Term breech trial”, som blev publiceret i 2000, viste, at fostre i sædestilling, som fødes ved planlagt kejsersnit, har en bedre neonatal prognose sammenlignet med dem, som fødes vaginalt. Studiet medførte en øjeblikkelig ændring af praksis, men blev sidenhen voldsomt kritiseret. I dag angiver guidelines, også de danske, at vaginal sædefødsel som udgangspunkt kan tilbydes, hvis kvinden er velinformeret om risici. Med udgangspunkt i en stor hollandsk kohorte ønskede forskerne bag dette retrospektive studie at undersøge, hvorvidt fødselsmåden af fostre i sædestilling havde betydning for perinatal morbiditet og mortalitet.

Der blev inkluderet 58.320 gravide kvinder, hvis foster var i sædestilling, og som i graviditetsuge 37-42 fødte enten vaginalt eller fik kejsersnit. Undersøgelsen omfattede perioden 1999-2007, hvor andelen af planlagte kejsersnit steg fra 24% til 60%. Den perinatale mortalitet (dag 0-28) faldt fra 1,3‰ før 2000 til 0,7‰ efter 2000 (oddsratio (OR) = 0,51; 95% konfidens-interval (KI): 0,28-0,93). Ligeledes sås et fald i andelen af børn med lave apgarscorer (20,2‰ vs. 9,6‰ (OR = 0,47; 95% KI: 0,40–0,55)) og påførte skader (4,8‰ vs. 2,2‰ (OR = 0,46; 95% KI 0,34–0,63)). For børn født ved planlagt kejsersnit var den perinatale mortalitet 0; mortaliteten for børn født vaginalt var uændret (1,7‰ vs. 1,6‰ (OR = 0,96; 95% KI: 0,52–1,76)).

Overlæge Lone Krebs, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Holbæk Sygehus, kommenterer: ”Resultaterne er i overensstemmelse med et tilsvarende dansk studie fra 2011, som viste, at en stigning i sectiofrekvensen fra 80% til 95% efter publikationen af ,Term breech trial’ var forbundet med et signifikant fald i hyppigheden af neonatale komplikationer. Gennem de senere år er sectiofrekvensen ved UK [underkropspræsentation] atter let faldende og ligger omkring 90%. Det hollandske studie bekræfter, at der er grund til forsigtighed ved anbefaling af elektiv vaginal fødsel ved UK, at komplikationer ved vaginal fødsel ikke er relateret til risikofaktorer som paritet eller ,store børn’, og at komplikationerne således ikke kan tilskrives uhensigtsmæssig selektion af kvinder til vaginal fødsel”.

Vlemmix F, Bergenhenegouwen L, Schaaf JM et al. Term breech deliveries in the Netherlands: Did the increased cesarean rate affect neonatal outcome? A population-based cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand 2014;93:888-96. (LINK)

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar