Skip to main content

Betydningen af patient-delivered partner therapy for forekomsten af seksuelt overførte infektioner

(Foto: Erwin Wodicka - wodicka@aon.at)

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

12. mar. 2015
2 min.

Klamydia og gonorré hører blandt de hyppigst forekommende seksuelt overførte infektioner (STI). En strategi, som muligvis kan medvirke til at reducere forekomsten, er såkaldt fremskyndet partnerbehandling, herunder patient-delivered partner therapy (PDPT). Det indebærer, at partneren til den person, som får påvist en STI, også modtager behandling – uden at blive undersøgt. Formålet med dette studie var at undersøge, hvorvidt en PDPT-baseret intervention indvirkede på prævalens og incidens af klamydia og gonorré.

Interventionen, som i tilfældig og trinvis rækkefølge blev igangsat i seks amter i Washington State, USA, omfattede to dele: Når en person fik påvist STI, kunne der udleveres PDPT til op til tre partnere, og derudover tilbød man en såkaldt partner service, som indebar, at behandleren kunne tage kontakt til partnere, som den smittede ikke selv kunne eller ville orientere om den mulige smitterisiko.

I løbet af den 22 måneder lange forsøgsperiode sås signifikante stigninger i anvendelsen af både PDPT (fra 18% til 34%) og partner service (fra 25% til 45%). Andelen af 14-25-årige kvinder, som på eget initiativ havde ladet sig STI-teste, og som fik påvist klamydia, faldt fra 8,2% til 6,5%. På baggrund af foretagne myndighedsindberetninger fandt man, at incidensen af gonorré faldt fra 59,6 til 26,4 pr. 100.000. Samlet set, og under hensyntagen til andre faktorer, som kunne influere på STI-incidens, estimerede man, at interventionen reducerede incidensen af både klamydia og gonorré, men dog ikke i statistisk signifikant grad.

Overlæge Jørgen Skov Jensen, Statens Serum Institut, kommenterer: ”PDPT fratager kontakterne rådgivning om sikker sex, undersøgelse for andre sexsygdomme samt opsporing af kontakternes øvrige kontakter. Til gengæld er undersøgelsens partner service, hvor der ydes professionel hjælp til smitteopsporing, langt vigtigere. Brugen af denne service steg fra 19% til 52% i første del af studiet, inden partner service blev generelt implementeret i hele staten”.

Golden MR, Kerani RP, Stenger M et al. Uptake and population-level impact of expedited partner therapy (EPT) on Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae: The Washington State Community-Level Randomized Trial of EPT. PLoS Med 2015;12:e1001777.

Interessekonflikter: ingen