Content area

|
|

Bilateral nekrose af caput femoris efter brug af arbejdssele

Forfatter(e)
Henrik Husted, Reno E. Tilgreen Nielsen & Jan A. Rørgaard LinnetNekrose af caput femoris af ikke-traumatiske årsager er en velkendt komplikation til alkoholindtag (1), steroidanvendelse (1) og herudover til en række metaboliske, onkologiske og infektiøse sygdomme.

Nedenfor beskrives et tilfælde af bilateral caputnekrose hos en mand efter anvendelse af en bæresele, hvori han hang og arbejdede.

Sygehistorie

En 42-årig mand arbejdede gennem tre uger hængende i en arbejdssele (Fig. 1 ) 4-6 timer dagligt med dekoration af en facade. Efter ca. en uge klagede han over snurrende paræstesier, kraftnedsættelse og smerter i begge ben, strækkende sig fra lysken og distalt. Generne accentueredes dagligt, mens han fuldførte arbejdet hængende i sin arbejdssele. Paræstesierne og kraftnedsættelsen forsvandt kort efter ophør med brug af selen, hvorimod smerterne lokaliseredes til begge lysker med aggravering ved gang. Han gennemgik udredning og henvistes slutteligt til ortopædkirurgisk afdeling godt et år efter symptomdebut. Røntgenoptagelser og siden scintigrafi (Fig. 2 ) viste bilateral nekrose af caput femoris med involvering af caput og collum femoris samt acetabulum med komplicerende remodellering og artroseudvikling. Der blev udført bilateral ucementeret hoftealloplastik i én seance, hvorunder der fandtes avaskulære områder på begge ledhoveder med store løsthængende bruskflager og ingen tegn på artrose.

Diskussion

Blodforsyningen til caput femoris hidrører primært fra a. profunda femoris, hvorfra et net af perforanter, kollateraler og circumflekse arterier afgår. Ved anvendelsen af arbejdsselen er disse kar eller det venøse afløb fra caput formentlig blevet helt eller delvist afklemt bilateralt proksimalt på femur med midlertidig hypoxia af ledhovederne til følge. Dette har herefter medført udvikling af caputnekrose.

Ved litteraturgennemgang fandtes to kasuistikker, der omhandlede vaskulære traumer, der resulterede i caputnekrose: en patient udviklede bilateral caputnekrose efter en karoperation med aortobifemoral bypass, hvilket blev forklaret ved midlertidig obstruktion af blodforsyningen (2), mens en anden udviklede caputnekrose efter at have pådraget sig en acetabulumfraktur, der medførte hofteledstamponade og dermed kompromittering af blodforsyningen (3). Det er endvidere velkendt, at traumatisk hofteluksation - specielt bagud - kan resultere i midlertidig afklemning af kar, hvilket kan resultere i caputnekrose (4).

Patienten i vores sygehistorie havde intet alkoholforbrug, havde aldrig anvendt steroider og var uden tegn på metabolisk, onkologisk eller infektiøs sygdom. Knænært fandtes der ingen scintigrafiske tegn på osteonekrose, hvilket ofte ses ved caputnekrose af ikke-traumatiske årsager (5). Knoglescintigrafi var ikke specifik ved påvisning af caputnekrose, men operationsfundene bekræftede diagnosen. Nyere opgørelse af yngre patienter, der er behandlet for caputnekrose, har vist proteseoverlevelser med ucementeret teknik, som overgår de cementerede - op til 93,4% efter mere end 11 år (6).

Arbejdstilsynet oplyser, at der ikke foreligger tidsmæssige restriktioner for brug af en arbejdssele, men at arbejdsseler kun er godkendt til kortvarig brug fx i forbindelse med op- og nedhejsning. Den af patienten anvendte sele var indkøbt i en sportsforretning og ikke beregnet til arbejdsmæssig brug. Man må således advare mod anvendelse af en sådan sele i arbejdssituationer og må, hvis selen alligevel anvendes, tilråde omgående ophør hermed, såfremt der optræder gener fra underekstremiteterne.


Henrik Husted, ortopædkirurgisk afdeling, H:S Hvidovre Hospital, DK-2650 Hvidovre.

Antaget den 11. februar 2002.

Hvidovre Hospital, ortopædkirurgisk afdeling og klinisk-fysiologisk afdeling.
Reference: 
Ugeskr Læger 2002;164(27): 3546-7.
Blad nummer: 
Sidetal: 
7.- 3546
Summary Bilateral necrosis of the femoral head after use of working stirrups. Ugeskr Læger 2002; 164: 3546-7. The case of a 42-year old man, who developed bilateral necrosis of the femoral head from traumatic causes is described. He hung in stirrups, working 4-6 hours a day decorating for three weeks, during which he complained of numbness, fatigue and radiating pain in both legs. X-rays and a bone scan were performed and bilateral femoral head necrosis was diagnosed, probably because of repeated temporary hypoxia of the femoral heads caused by the stirrups compressing the blood vessels.
  1. Castro FP, Harris MB. Differences in age, laterality, and Steinberg stage at initial presentation in patients with steroid-induced, alcohol-induced, and idiopathic femoral head osteonecrosis. J Arthroplasty 1999;14: 672-6.
  2. Jensen NC, Risbjerg A. Necrosis of the femoral heads following aorto- bifemoral vascular grafting. Acta Chir Scand 1990;156: 651-4.
  3. Bauer GC. Femoral head necrosis following traumatic hip joint tamponade. Acta Orthop Scand 1985; 56: 275-6.
  4. Rodriguez-Merchan EC. Osteonecrosis of the femoral head after traumatic hip dislocation in the adult. Clin Orthop 2000; 377: 68-77.
  5. Sakai T, Sugano N, Nishii T, Haraguchi K, Yoshikawa H, Ohzono K. Osteonecrosis of the patella in patients with nontraumatic osteonecrosis of the femoral head: MRI findings in 60 patients. Acta Orthop Scand 2000; 71: 447-51.
  6. Xenakis TA, Gelalis J, Koukoubis TA, Zaharis KC, Soucacos PN. Cementless hip arthroplasty in the treatment of patients with femoral head necrosis. Clin Orthop 2001; 386: 93-9.

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar