Skip to main content

Bilateral planocellulær tonsilcancer

Jonas Elmose Mønsted Øre-næse-hals-afdelingen, Slagelse Sygehus
3. dec. 2010
04 min

Denne kasuistik præsenterer et eksempel på synkront bilateralt og planocellulært karcinom i tonsillerne.

Sygehistorie

En 47-årig mand gik til øre-næse-halslægen, fordi han gennem de foregående fire måneder havde haft en kildrende fornemmelse i højre side af halsen. Det føltes, som om der sad noget i halsen, og det gav ham en trang til at rømme sig og hoste, dog uden at det lindrede. Patienten tilføjede, at der de sidste par uger tilmed var kommet lette smerter ved synkebevægelser. Patienten var ellers upåvirket og angav at være sund og rask, fraset type 1-diabetes og let hypertension. Han havde ikke røget gennem de seneste syv år og havde intet alkoholmisbrug. Ved den objektive undersøgelse fandt man den højre tonsilla pallatina forstørret, fast og med struttende kartegning på overfladen. Den modsatte tonsil syntes helt normal og atrofisk uden tegn til sygdom. Der var ingen forstørrede lymfeknuder på halsen, ligesom resten af øre-næse-hals-undersøgelsen var normal. Patienten blev tonsillektomeret. Under operationen bemærkede man de omdannede forhold på den forstørrede højre tonsil, hvor der var blødningstendens og fibrøse strøg. Den venstre tonsil fjernedes uproblematisk og fremstod helt upåfaldende. Patologisvaret viste ikke uventet, at det var planocellulært karcinom uden frie resektionsrande i den højre ganetonsil, men så kom overraskelsen: Der var også maligne celler i den venstre tonsil, og det drejede sig ligeledes om et planocellulært karcinom (Figur 1 ). Patienten viderehenvistes til Onkologisk Afdeling med henblik på kurativ stråleterapi. Der er i skrivende stund ikke recidiv af tonsilcanceren.

Diskussion

Planocellulært karcinom i oropharynx er en relativ sjælden diagnose med en incidens på fire ud af 100.000 i Danmark. Heraf er i størrelsesordenen 45% relateret til tonsillerne. Begge køn bliver ramt, men dog med en klar overvægt hos mændene. Aldersdebuten er normalfordelt, og 60-årige har den højeste frekvens. Klassisk er sygdommen relateret til stort alkohol- og tobaksforbrug. I den senere tid er man blevet opmærksom på humant papillomvirus som ætiologisk faktor. Diagnosen stilles ved histologisk undersøgelse af det maligne væv.

Inden for cancerregistreringen opererer man med begreberne synkrone og metakrone cancere. Synkrone karcinomer er en sekundær primærtumor, der identificeres inden for seks måneder fra den primære cancerdiagnose. Metakron cancer er en læsion, der identificeres mere end seks måneder efter, at den primære cancer opdages. En retrospektiv undersøgelse af mere end 1.100 planocellulære karcinomer i hoved- og halsområdet har vist, at op imod 7% udvikler synkrone og 9% metakrone karcinomer [1]. Dykker man yderligere ind i tallene, finder man, at af de 7% med synkrone karcinomer, er 70% registreret med primær tumor i oropharynx. Synkrone planocellulære karcinomer i hoved og hals er med andre ord noget, man mest ser hos patienter, hvis primære læsion var i oropharynx. Den samme undersøgelse viser endvidere, at de synkrone karcinomer kun i 35% af tilfældene findes i oropharynx. Det vil sige, at halvdelen af patienterne med planocellulær oropharynxcancer får deres synkrone tumor i et helt andet område på hoved- og halsslimhinden.

Gennemgår man litteraturen, finder man, at der publiceres flere og flere eksempler på bilateral synkron tonsilcancer [2-5]. Således er det flere gange rapporteret, at man i jagten på en ukendt primærtumor med metastase på halsen har fundet synkron bilateral tonsilcancer i ellers benignt udseende tonsiller. Fælles for alle rapporterede tilfælde er imidlertid, at de også præsenterer mindst en halsmetastase. På baggrund af dette anbefaler Danish Head and Neck Cancer Group da også, at man ved udredning af ukendt primærtumor med metastase på halsen foretager en bilateral tonsillektomi.

Konklusion

Bilateralt planocellulært karcinom i tonsillerne eksisterer i højeste grad, og som denne kasuistik beskriver, findes de også selv om der ikke er metastaser på halsen. Ved en grundig granskning af litteraturen har man ikke kunnet finde andre eksempler på bilateral synkron tonsilcancer uden metastaser, men vi ved, at synkrone karcinomer i oropharynx forekommer hos ca. hver 14. Derfor kunne man overveje, om en bilateral tonsillektomi burde være rutine i forbindelse med udredning af tonsilcancer. I al fald bør denne historie minde os om, at man, selv om der præsenterer sig en oplagt ensidig tonsilcancer, alligevel skal lede efter den synkrone cancer.

Jonas Elmose Mønsted , Rødengvej 17, 4180 Sorø.E-mail: jonas.moensted@dadlnet.dk

Antaget: 29. september 2009

Først på nettet: 10. maj 2010

Interessekonflikter: Ingen

Summary

Summary Bilateral squamous cell carcinoma of the tonsils Ugeskr Læger 2010;172(49):3417-3418 In this article we present a case report of a synchronous squamous cell carcinoma in both tonsils of the oropharynx without neck metastasis. Furthermore, we indicate that synchronous cancers are not that rare, and that special care should be taken when examining a patient with a squamous cell carcinoma of the oropharynx.

Referencer

  1. Erkal HS, Mendenhall WM, Haldun S et al. Synchronous and metachronous squamous cell carcinomas of the head and neck mucosal sites. J Clin Oncol. 2001;19:1358-62.
  2. Rajenderkumar D, Chan KK, Hayward KA et al. Bilateral synchronous tonsillar carcinoma. J Laryngol Otol 1999;113:255-7.
  3. Koch WM, Bhatti N, Williams MF et al. Oncologic rationale for bilateral tonsillectomy in head and neck squamous cell carcinoma of unknown origin. Otolaryngol Head Neck Surg 2001;124:331-3
  4. Kothari P, Randhawa PS, Farrell R et al. Role of tonsillectomy in the search for squamous cell carcinoma from an unknown primary in the head and neck. J Oral Maxillo Surg 2008;46:283-7.
  5. Kazak I, Haisch A, Jovanovic S et al. Bilateral synchronous tonsillar carcinoma in cervical cancer of unknown origin primary site (CUPS). Eur Arch Otorhinolaryngol 2003;260:490-3.
Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen