Skip to main content

Biological factors related to the possible genotoxicity of simple carbohydrates in the rat colon

Cand.scient. Max Hansen: Forf.s adresse: Fødevareinstituttet, Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg. E-mail: mxh@food.dtu.dk Forsvaret finder sted den 16. august, kl 14.00, Haderup Auditorium, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, København. Bedømmere: Cand.scient. Jesper Troelsen, M.Sc. Joseph Rafter, Sverige, og cand.scient. Ole Vang. Vejledere: Dr.scient. Peter Møller og cand.scient. Lars Dragsted.

10. aug. 2007
2 min.

Baggrunden for denne ph.d.-afhandling, der er gennemført på Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, er dels undersøgelser, der har vist, at sukrose er mutagent i colon hos rotter, og dels epidemiologiske data, der antyder, at et højt indtag af sukker er en risikofaktor for udvikling af coloncancer hos mennesker.

Formålet har været at finde årsagen til den mutagene effekt og den i dette projekt fundne forøgelse af niveauet af store DNA-addukter i colon hos rotter, der indtager sukrose. I tre korttidsrotteforsøg er effekten af sukrose undersøgt på parametre inden for følgende områder: mængden af oxidative skader systemisk og i colon, faktorer relateret til insulinresistens, ændrede fysiologiske og bakteriologiske forhold i colon.

Resultaterne bekræfter den mutagene effekt af sukrose og viser, at indtag af sukrose øger niveauet af store DNA-addukter i colonepitelet. Det blev desuden sandsynliggjort, at fruktose og glukose har samme effekt. Resultaterne tyder ikke på, at indtag af simple kulhydrater i kort tid forøger cellevæksten i colon, har væsentlig indvirkning på parametre for insulinresistens eller ændrer mængden af oxidative skader lokalt eller systemisk. I indholdet af caecum blev der fundet en forøgelse af pH, samt en mindsket koncentration af acetat og propionat ved høje indtag af sukrose, fruktose eller glukose. Der blev desuden fundet kvalitative ændringer i bakteriepopulationen. Det må dermed betragtes som sandsynligt, at årsagen til den genotoksiske effekt af simple kulhydrater skal findes i lokalt i colon.

Fremtidige undersøgelser bør koncentrere sig om kemisk identifikation af de sukkerinducerede DNA-addukter samt at give en mere fuldstændig beskrivelse af, hvilke ændringer i bakteriefloraen der er resultatet af et højt sukkerindtag hos rotter.