Skip to main content

Biologisk Sikkerhedsberedskab i Danmark

Læge Kristian Hveysel Bork: Forf.s adresse: Rudegårds Alle 17, DK-2840 Holte. E-mail: k.bork@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 12. december, kl. 13 i Foredragssalen på Statens Serum Institut. Bedømmere: Niels Høiby, Ingegerd Kallings, Sverige, og Karl Ekdahl, Sverige. Vejledere: Kåre Mølbak, civilingeniør Vibeke Halkjær-Knudsen og Erik Deichmann Heegaard.

9. nov. 2007
2 min.

Undersøgelsen er gennemført på Center for Biologisk Beredskab, Statens Serum Institut fra 2003 til 2007.

Formålet med ph.d.-afhandlingen har været at udføre egen original forskning inden for type I- og II-beredskabet samt at implementere og videreformidle resultater og samlede erfaringer fra udvikling og opbygning af det biologiske beredskabsfelt i Danmark.

Det etablerede sikkerhedsberedskab kan optimeres til bedre at forhindre og modvirke følger af biologiske angreb. Erfaringer og resultater fra dette arbejde inden for anthraximmunisering, sikkerheden omkring delementer nødvendige for frembringelse af biologiske kampstoffer (biosecurity) og tidlig erkendelse af sygdomsudbrud præsenteres og gennemgås.

Estimeringer af både bivirkninger og effektivitet i forbindelse med anthraxmassevaccination er i dag behæftet med stor usikkerhed. Det er nødvendigt med opbygning og vedligeholdelse af vidensdatabaser vedrørende sjældent anvendt eller nonkommerciel immunprofylakse samt målrettet udvikling og subsidiering af forskning inden for dette felt.

Kontrol med udvalgte biologiske og teknologiske komponenter og den relaterede viden kan forhindre spredning af delementer til biologiske kampstoffer. Dette emne har stor international opmærksomhed. Det blev vist, at sikkerheden i Danmark og til dels i de nordiske lande omkring udvalgte elementer, der internationalt er underkastet betydelig kontrol, ikke har været genstand for den nødvendige prioritering. Forslag til løsning af denne problematik samt model for opbygning af et myndighedsorgan er udarbejdet.

Tidlig erkendelse af sygdomsudbrud uanset genese er vigtig for rettidig iværksættelse af modforanstaltninger. Erfaringer og resultater fra opbygning, validering og implementering af et nyt system til registrering af øget sygdomsaktivitet gennemgås.