Skip to main content

Birth outcome in Danish women with breast cancer, cutaneous malignant melanoma, and Hodgkin's disease

Læge Vivian Langagergaard: Forf.s adresse: Alsvej 34, DK-8240 Risskov. E-mail: vl@dce.au.dk Forsvaret finder sted den 20. april, kl. 14.00, Søauditorium 2, Bygning 1253, Aarhus Universitet, Århus. Bedømmere: Mats Lambe, Sverige, Søren Friis og Poul Thorsen. Vejledere: Bente Nørgard, Henrik Toft Sørensen og Svend Juul.

16. apr. 2007
2 min.

Formålet med ph.d.-afhandlingen, som udgår fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, var at sammenligne fødselsudfald hos kvinder med henholdsvis brystkræft, malignt melanom og Hodgkin's sygdom med fødsler af kvinder uden kræft. Studierne var baseret på data fra Cancerregisteret, det Medicinske Fødselsregister og Landspatientregisteret .

Studie I viste ingen øget risiko for præterm fødsel, lav fødselsvægt, dødfødsel eller misdannelser blandt 216 fødsler af kvinder med brystkræft før graviditeten. Stratifikation på behandling ændrede ikke resultaterne. Kvinder diagnosticeret under graviditeten havde en øget risiko for præterm fødsel på grund af mange inducerede præterme fødsler. Der var en let øget risiko for præterm fødsel blandt kvinder diagnosticeret med brystkræft op til to år efter fødslen.

I studie II havde kvinder diagnosticeret med malignt melanom før og under graviditeten ikke forhøjet risiko for unormale fødselsudfald. Vi fandt en prævalens odds ratio (POR) på 4.6 (95% CI: 1.7-12) for dødfødsel blandt 351 fødsler af kvinder diagnosticeret inden for to år efter fødslen. Estimatet var baseret på kun fem eksponerede dødfødsler.

Studie III viste ingen øget risiko for præterm fødsel, lav fødselsvægt eller dødfødsel blandt 192 fødsler af kvinder med tidligere Hodgkin's sygdom, men en øget risiko for misdannelser kunne ikke udelukkes (POR=1.7; 95% CI: 0.9-3.1). For kvinder diagnosticeret under eller kort efter graviditeten var risikoestimaterne upræcise på grund af få udfald.

Sammenfattende tyder studierne på, at kvinder med disse kræftformer ikke har væsentligt forhøjet risiko for unormale fødselsudfald sammenlignet med kvinder uden kræft.