Skip to main content

Bivirkninger efter strålebehandling for pharynxcancer

Læge Kenneth Jensen: Forf.s adresse: Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. E-mail: kennethjensen@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 20. juni 2007. Bedømmere: Jens Overgaard, Johannes Langendijk , Holland, og Kirsten Bjordal , Norge. Vejledere: Cai Grau, Anders Bonde Jensen og Therese Ovesen.

10. aug. 2007
2 min.

Ph.d.-afhandlingen er udført på Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital.

Strålebehandling er en vigtig del af behandlingen af kræft i svælget. De fleste informationer, man har om bivirkninger efter strålebehandling, er indhentet ved, at lægen har bedømt graden af eftervirkningerne.

Undersøgelserne i afhandlingen var en gennemgang af journaloplysninger på 139 patienter med oropharynxcancer, en livskvalitetsundersøgelse af 116 hoved-hals-cancer-patienter og en grundig efterundersøgelse af 35 patienter med pharynxcancer af synkefunktionen, tandstatus, spytflow og livskvalitet.

Resultaterne er præsenteret i fem artikler, og afhandlingen indeholder derudover en oversigtsartikel. Alle artiklerne er enten publiceret eller i trykken.

Studierne afdækkede intensitet og hyppighed af bivirkninger. Bivirkninger var udbredte og alvorlige med indflydelse på livskvalitet og helbred. Det viste sig, at lægerne underrapporterede patienternes subjektive symptomer ved vanlig bivirkningsregistrering. En del patienter havde ingen symptomer på trods af vigtige målbare forandringer og omvendt. Der var en betydelig sammenhæng mellem stråledosis, størrelsen af det bestrålede område og bivirkninger.

Med de nye informationer fra studierne er det vist, at man må bruge en kombination af objektive undersøgelser og patientbaseret registrering af bivirkninger, hvis man vil have det optimale billede af konsekvenserne af behandlingen. Med moderne strålebehandling kan de tekniske muligheder i højere grad udnyttes til at give en mere skånsom behandling.