Content area

|
|

BMI i skolealderen og risiko for astma som voksen

Dansk registerstudie viser, at både overvægt og undervægt kan disponere til astma senere i livet.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Både blandt børn og voksne er overvægt associeret til øget forekomst af astma. Et nyt dansk studie baseret på informationer fra københavnske skolebørnsregistre undersøger sammenhæng mellem BMI i skolealderen (7-13 år) og risikoen for astmaindlæggelser senere i livet (20-45 år). Analyserne inkluderer over 300.000 børn, som blev født i 1920-1989. Børnene er blevet inddelt i tre BMI-tertiler: normalvægtige, undervægtige og overvægtige. Piger i den højeste BMI-tertil har en 30% højere risiko for astmaindlæggelse senere i livet end piger i den midterste gruppe, mens den modsatte sammenhæng bliver observeret blandt drenge: Her har drenge i den laveste BMI-tertil en ca. 20% højere risiko for astmaindlæggelse sammenlignet med drengene i den midterste tertil. Forfatterne kan også vise, at piger med vægtstigning i 7-13-årsalderen har en øget risiko for astma sammenlignet med dem med stabil vægt.

Professor Peter Lange, Københavns Universitet, kommenterer: »Overvægtsrelateret astma er en astmatype, som ikke nødvendigvis er associeret til eosinofil luftvejsinflammation, og symptomerne, som kan skyldes mekanisk påvirkning af luftvejene, kan være svære at behandle, hvis der ikke kan opnås vægttab. Dette store og interessante studie peger på kønsforskelle med hensyn til betydningen af over- og undervægt hos børn for udvikling af astma senere i livet. Resultatet blandt pigerne er i tråd med fund i andre børnekohorter, hvor overvægt disponerer til astma, mens fundet hos drengene, hvor især undervægt var associeret til øget risiko for astma, er nyt. Mekanismen her kan være en dårligere udvikling af lungerne blandt de undervægtige i den tidligere barndom, som drengenes opvækst ikke har kunnet kompensere for. I den forbindelse ville det være interessant at vide, om disse børn havde luftvejsproblemer allerede i deres første leveår. Under alle omstændigheder viser studiet, at selv i de tilfælde, hvor astma diagnosticeres senere i livet, kan vi spore nogle af risikofaktorerne tilbage til barndommen«.

Ulrik CS, Lophaven SN, Andersen ZJ et al. BMI at school age and incident asthma admissions in early adulthood: a prospective study of 310,211 children. Clinical Epidemiology 2018;10:605-12.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar